čtvrtek 3. října 2013

Solidaritu se Zlatým Úsvitem! Solidaritu s Řeckem!


V předchozích dnech, jak jistě většina z Vás ví, byl řeckými policejními složkami proveden zátah na členy nacionalistické strany Zlatý Úsvit a to včetně nejužšího vedení.  Cílem je stranu jako politický subjekt zdiskreditovat a zničit. To vše, jako reakce na vraždu jednoho antifašisty údajnými sympatizanty Zlatého Úsvitu. Strana tak byla represivními složkami označena za teroristickou. To vše je samozřejmě lež.

Státní teror si vybral jedinou opoziční a skutečnou změnu žádající stranu v Řecku z naprosto jiného důvodu. Zlatý Úsvit je jedinou řeckou stranou, která je skutečně přítomná v ulicích a dává řeckým občanům to, co jim státní instituce a žádná jiná strana nedá (všechny ostatní hrají jen parlamentní divadlo) – sociální a právní pomoc. To je důvodem obliby strany mezi Řeky. To je důvodem policejního zásahu. 

Podle průzkumů by Zlatý úsvit ve volbách obdržel až 20% hlasů, což by znamenalo vážný problém v prosazování státního memoranda - škrtů a faktického výprodeje řeckého státu. Rovněž by to způsobilo neklid mezi "věřiteli" - mezi finančníky a spekulanty. Rozpadající se stát by navíc čelil arbitrážím, protože jeho řízená likvidace a výprodej je jediná cesta v očích plutokracie, jak zachránit v Řecku kapitalismus. Navíc se dá očekávat, že volební preference Zlatého Úsvitu by do příštích voleb stouply ještě výše. 

Současná panika, masové demonstrace a násilí směřované na členy a kanceláře Zlatého Úsvitu, vyvolané levicí, jako reakce na vraždu antifašisty, tak opět vyjevila známou skutečnost – reakcionáři z řad antifašistů a anarchistů jsou opět užitečnými idioty v rukách vládnoucí mezinárodní finanční buržoazie a jejích zájmů. Řecký lid a dělnická třída jsou opět mimo zorné pole levice nechány na pospas bankám. 

SOLIDARITU SE ZLATÝM ÚSVITEM! 
SOLIDARITU S OBĚTMI STÁTNÍHO TERORU! 

!Ελευθερία!

...

Čtěte také: