úterý 14. května 2013

Zlatý úsvit a bezplatné dálniceŘecký Zlatý úsvit pokračuje v nabývání na síle zhodnocením slabin zděděného plutokratismu - tentokrát tím, že převzal kontrolu nad důležitými mýtnými uzly a umožnil tak tisícům motoristů volné cestování během velikonočního víkendu (V Řecku jsou velikonoční svátky v jiné datum, než např. u nás).

Akce byla uspořádaná mimo jiné na popud oznámení o chystaném dramatickém navýšení mýtného. Jak je možné vidět na videu akce se setkávala s masivní podporou motoristů, mezi které bylo roztistribuováno na tisíce tiskovin Zlatého úsvitu.

Stejně jako na většině placených silnicích napříč Evropu a Amerikou, byla původní infrastruktura vybudována z peněz daňových poplatníků. Postupem času byly tyto silnice velice nevýhodně prodány či pronajmuty privátním kapitalistickým společnostem ( V Řecku se například jedná o bohaté rodiné klany), kterým nejde o nic jiného než zisk.

V tiskové zprávě Zlatého úsvitu stojí: Ženy a muži po celém Řecku obsadili mýtné brány a rozhodli se tak darovat svobodné cestování mnohým rodinám, které tento sváteční víkend cestují za svými příbuznými.

Masivní navýšení mýtného bude pro mnoho Řeků znamenat, že již nebudou moci oslavit sváteční chvíle spolu se svojí rodinou a blízkými. Pokračuje tisková zpráva.

To je morálně špatné, je to protinárodní. Ale národ dnes cestoval zdarma díky aktivistům Zlatého úsvitu, kteří obsadili 12 mýtných stanovišť a přístavů.