čtvrtek 3. října 2013

Report: 9. ročník Svatováclavské manifestace


Letošní Svatováclavská manifestace měla být poněkud jiná než předchozích 8. ročníků. Přesto ve své podstatě stále stejná. Spousta z nás toužebně očekávala jak tento ročník pořadatelé pojmou a již předem můžeme říct, že to byla akce jistě přelomová. Pro nás nacionalisty je tento den nejvýznamnějším svátkem v roce. Připomínáme si jednoho z největších můžu jakého kdy tento národ měl. Připomínáme si velikána, světce, osobnost, státníka bez kterého by dost možná ani českého národa nebylo – sv. Václava. Nemusíme být věřícími či stoupenci katolické církve přesto si myslíme, že tento muž je více než dobrým příklad symbolu a jednoty našeho prastarého národa a naší identity, která sahá tisíce let zpět.


 
Místo volí pořadatelé více než symbolické, místo, kde se vždy národ shromažďoval, když mu bylo nejlépe, ale i nejhůře - Václavské náměstí v Praze. Začátek akce je naplánován na 13:00. Již od poledne se ve spodní části Václavského náměstí pomalu scházejí hloučky nacionalistů. Pár minut před oficiálním začátkem akce jsou pořadateli rozvinuty nové transparenty, které odkazují k naší národní identitě, odmítající kapitalismus a neoliberalismus, ale také upozorňují na žalostný stav svobody v naší zemi. Postupem času transparentů přibývá, stejně tak jako počet přihlížejících. Spolu s transparenty je ještě instalováno ozvučení, které je velkým plusem celé akce.


Opticky výrazného setkání si všímají i všemožní novináři a žurnalisté. S pořadateli akce je pořízeno několik rozhovorů. Většina novinářů se dotazuje na význam textu psaném na transparentech, smyslu a složením účastníku akce. Po odpovězení dotazů většina novinářů jen těžko zpracovává informace, které jim jaksi nezapadají do podvědomě zažité rovnice nacionalista=primitiv=rasista=nacista. 


Lehce po 13 hodině akce oficiálně začíná úvodním slovem moderátora, který všechny přítomné přivítal a představil prvního řečníka, kterým je Lic. Daniel Solis LLM (politolog, publicista, pedagog na vysoké škole). Pan Solis v úvodu svého projevu upozornil na čím dál větší pošlapávání hodnot naší země. Celý projev se nesl v duchu osobní svobody, která je dnes masivně potlačována nejen represivními složkami. Závěr projevu patřil důrazu na důležitost rodiny a její mezigenerační odpovědnosti.


Jako druhý řečník vystoupil Ing. Jiří Fiala (politický vězeň, předseda občanského sdružení K 213). I jeho projev zdůrazňoval důležitost tradiční rodiny, kterou tvoří jedině svazek muže a ženy! Hlavním tématem jeho projevu však byl stav naší justice, který dozrál do takřka mafiánských praktik, se kterými má pan Fiala osobní zkušenosti. Druhá část projevu byla věnována řešením stavu justice.


Jako třetí řečník byl uveden publicista Adam B. Bartoš. V první části projevu se pan Bartoš věnoval tzv. pravdoláskařům, proti kterým je potřeba se co nejsilněji postavit. Pan Bartoš načrtl i některá svoje řešení žalostného stavu naší vlasti a společnosti. Toto je například pohled na ekonomickou problematiku státu: „Řešením není ještě více národního majetku rozprodat a zpeněžit ho tak, ale popřemýšlet o tom, zda není pro zemi naopak výhodnější v některých podnicích či v některých odvětvích roli státu posílit a některé majetky v cizích rukou například vyvlastnit“. Proslov byl ukončen myšlenkou, že některé rozdíly by se neměly v žádném případě smazávat, ale naopak více rozvíjet.


Jako poslední řečník na manifestaci vystoupil vzácný host ze Srbska místo předseda Srbské radikální strany Dr. Zoran Krasić, který byl v době Miloševiče ministrem obchodu a služeb. Dr. Krasić v projevu nastínil současnou těžkou situaci Srbů a jejich uloupeného území – Kosova. Taktéž kladl důraz na svobodu.



Po přednesení projevů se dav zhruba 150 lidí dal na pochod Prahou. Čelo průvodu zaujaly transparenty a vlajkonoši. Letošní trasa pochodu byla více než zajímavá. Z Václavského náměstí dav vyrazil skrze Staroměstké náměstí, náměstí Franze Kafky přes Vltavu, kde byl cílem pochodu úřad vlády. V historickém centru Prahy budil průvod nacionalistů značný rozruch a zájem nejen turistů. Během pochodu byly i rozdávány tematické letáčky, které informovaly občany o našich cílech a požadavcích. 


Před úřadem vlády zazněl poslední projev z úst Tomáše Skyby, který shrnul dvacet let lží, úpadku a teroru, kterým jsou naši lidé den co den vystavovány. Takže zazněla kritika globálních mocností s jejich štvavými imperialistickými válkami, které již přinesly miliony mrtvých ve jménu humanity a demokracie.


 


Letošní ročník, který byl již 9. můžeme hodnotit jako vydařený. Obrovským úspěchem bylo složení řečníků – politolog, předseda občanského sdružení za práva otců, novinář a bývalý ministr Srbské republiky. Přestože se nemusíme shodovat se všemi vyřčenými názory je důležité jim dát prostor k zamyšlení. Stojíme totiž na stejné straně barikády, kde nás spojuje společný nepřítel – neoliberální systém! Taktéž místo manifestace bylo zvoleno takřka dokonale. Spodní část Václavského náměstí svojí koncentrací lidí přitahovala diváky takřka automaticky. Nejednou jsme mohli vidět kolemjdoucí, kteří se zájmem zastavovali a poslouchali naše řečníky. Jediným mínusem byla jistě poměrně slabá účast. Ale nutno podotknout, že kvantita zde byla nahrazena kvalitou účastníků, což je dle našeho mínění daleko důležitější! 

„Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám ni budoucím.“ 


Projevy jednotlivých řečníků: