středa 27. února 2013

Kampaň: Češi, zažádejte si o příspěvek na bydlení!Vlivem asociální politiky současné vlády a vlád polistopadových, se bydlení stává „drahým špásem“, ne-li luxusem. A spolu s růstem nezaměstnanosti, růstem cen, převážně základních potřeb, se stává stále více nedosažitelným. Velká část občanů, kteří své bydlení zatím mají, se však díky růstu cen komodit s ním spojené (voda, elektřina, teplo) a růstu cen základních životních potřeb, dostávají do existenčních potíží a nouzí nebo hůře na hranici chudoby nebo chudoby vůbec.

V tomto strádání, jsou najednou mladé rodiny, důchodci, či nezaměstnaní, zdánlivě opuštěni. Proč? Velký počet domácností má díky stálému zdražování nárok na pomoc od státu. Jistě je jasné, že tato pomoc nedokáže zcela zmírnit jejich strádání, ale může ulehčit jejich rozpočtu. Forma pomoci, která tedy může řadě domácnostem ulehčit a kterou stát „zatím“ poskytuje, se nazývá příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení je forma pomoci od státu, která má z části pokrýt náklady na bydlení lidem s nízkými příjmy. Jelikož se však bydlení a služby okolo něj trvale zdražují, tak se kategorie lidí s nízkými příjmy stále zvětšuje. To vše je umocněno liberalizací = růstem nájemného, které prosadila ČSSD.

Proč žádat o příspěvek na bydlení?
Spousty lidí o této možnosti nevědí anebo hůře - stydí se o tuto pomoc požádat. Není proč! Podle Článku 30, Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR, má KAŽDÝ právo na důstojný život, právo na pomoc pro zajištění jeho základních životních podmínek. A k němu bydlení zcela jistě a bez debat mělo patřit, i když nám současné dění za pravdu nedává, neboť finanční kruhy skrze politické strany znásilňují a ohýbají Ústavu, dle účelu… Není však přeci potupou, zažádat si o peníze, na které máme nárok a které jsme v průběhu let odvedli v rámci odvodů sociálního pojištění! (Pomoci a podpory jsou hrazeny z fondů ČSSZ, do kterých rovněž odvádíme „sociální“). Příspěvek na bydlení, je státní sociální pomoc, která je poskytována podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní soc. podpoře ve znění pozdějších předpisů. Člověku, kterému je po splnění podmínek určených zákonem přiznána, jsou dopláceny náklady na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce bytu nebo domu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jehož náklady na bydlení překračují 30% (v Praze 35%) měsíčních čistých příjmů včetně příjmů všech členů domácnosti, či spolubydlících osob, kteří mají v bytě také trvalý pobyt (příjmy jsou posuzovány společně). Příjem všech členů domácnosti je ověřován vždy čtvrtletně a do příjmů se počítá například vedle „čistého“ výdělku také důchod, přídavky na děti, rodičovský příspěvek, výživné, apod. Výše doplatku vašich nákladů na bydlení je určeno tabulkově tzv. normativní náklady, což jsou průměrné výdaje na nájem, služby a energie pro domácnost a liší se podle počtu obyvatel města a počtu osob, které žijí v domácnosti. Vyjadřují tedy, jak vysoké náklady na bydlení máte mít. Zpravidla jde jen o rozdíl mezi vaším příjmem a tabulkovým nákladem na bydlení, který vám stát proplatí. U všech domácností se počítají náklady za energie, vodu a stočné, odpad, teplo. U bytů nájemních se vedle nákladů související s užíváním bytu započítává rovněž nájemné. U družstevních obdobně. Výše těchto nákladů se odvíjí od počtu osob majících v bytě trvalé bydliště a je dáno tabulkovým výměrem. Vůbec nezáleží na tom, jestli bydlíte ve svém vlastním bytě nebo domě, v nájmu nebo v obecním či družstevním bytě. Nezáleží ani na velikosti bytu. Příspěvek je možné pobírat jen 84 měsíců. Leták obsahuje podrobný návod jak žádat o příspěvek na bydlení, jak jej vypočítat, včetně náležitostí, které k jeho vyřízení budeme potřebovat.
Bydlení je v Česku zdrojem lichvářských zisků!
Tedy lichvářských a spekulačních cen určovanými jednostranně vlastníky bytů – realitek a různých spekulantů. Výstavba bytů, jejich pronájem se stává jedním z nejvýnosnějších byznysů u nás. Ceny bydlení a základních potřeb jsou přibližně stejné jako v západních zemích EU. Platy a důchody jsou však v porovnání s těmito zeměmi čtvrtinové až třetinové. Náklady na bydlení a potraviny v průměru tvoří až polovinu výdajů domácností. U lidí s nízkými příjmy (důchodci, mladé rodiny, apod.) je to nadpoloviční část příjmů – až 60 a více procent. Současně o desítky procent rostou ceny plynu, elektřiny, tepla a dalších služeb spojených s bydlením - a stále rostou! Prodej bytů a tržní nájem umožňuje zákonně generovat lichvářské zisky. Zisky z něj představují až stovky procent oproti reálným nákladům. Zákon sice hovoří o lichvě a o přiměřeném zisku, ale nedefinuje jej. Tím umožňuje beztrestně a zákonně generovat lichvářské zisky bankéřům a realitním spekulantům na úkor občanů. Bydlení, potraviny jsou základní lidské potřeby a jako takové se nedají nějak nahradit. Snad právě proto tvoří nadpoloviční podíl výdajů domácností. Proto je tato skutečnost zneužívána a bydlení představuje zdroj lichvářských zisků realitních kanceláří a bankéřů, těm vyhovuje vysoká cena bydlení. Od roku 89 se zvedlo nájemné až 40x, průměrné platy (které nemají 2/3 pracujících) jen 6x, plus se každým rokem zdražují životní potřeby o desítky procent! Nejde jen o nájmy a ceny bydlení. Spousty lidí si pořídilo bydlení pomocí hypoték a zadlužují se. Výše splátek obvykle odpovídají výši deregulovaného nájemného. Bankám to vyhovuje. Češi dluží již téměř jeden bilion za bydlení! Roste počet těch, kteří mají problém s jejich splácením. Jeden milion lidí je v exekuci, stejný počet žije na hranici chudoby. Když k tomu přidáme růst cen potravin, stále se snižující příjmy, zpoplatňování stále více služeb (zdravotnictví), stále se zvyšující nezaměstnanost, to vše hrozí sociální katastrofou! Korunu tomu nasadila ČSSD, která se před lety zasadila o umělé zvyšování nájemného tzv. cenovými mapami, díky kterým se nájmy na m2 zvyšovaly každým rokem o stovky korun. Stala se tak lobbystickou stranou za zájmy bankéřů a spekulantů. A současná deregulace, kterou ČSSD rovněž prosadila, znamená ještě větší narůst cen a není ničím jiným než zlegalizováním lichvy, ve prospěch spekulantů a těch, co se přiživují na lidech!

Pomáhat tam, kde je to možné
Díky neoliberální asociální politice, narůstají problémy českých domácností do obludných rozměrů. Celé rodiny padají do bídy, důchodci živoří, zatímco spekulanti a bankéři mají rekordní zisky. Je třeba vlastní pílí a činností zabránit tomu, aby český člověk padnul na dno. Tam, kde můžeme pomoci, musíme pomoct. Proto je tu kampaň, která má pomoci lidem zmírnit následky tragické vládní politiky. Úkol tohoto letáku je prostý. Nemíří na konkrétní viníky - nezastaví umělý růst nemovitostí - ani nikoho nevytrhne z bídy. Může však pomoci snížit náklady na tu nejnákladnější položku – bydlení. Obsahuje návod, jak žádat o státní pomoc. Šiřte tento leták. V institucích, ve veřejném prostoru, na úřadech práce, poštách, ale i do jednotlivých schránek, tak splní nejlépe svůj účel a určitě zachrání nejednu domácnost před krachem a následným odsunem na okraj společnosti, bez jakékoli pomoci. Lidé, kteří po celý život pracovali, si nezaslouží žít na ulici. Bydlení je právo, ne privilegium!