neděle 30. června 2013

Sociální solidarita Zlatého úsvitu


V EU je skoro 30 milionů nezaměstnaných. Zvyšování rozdílů v příjmech v celé Evropě stále roste a počet lidí, kteří nejsou schopni zaplatit třeba jenom nájem anebo si nemohou dovolit vzdělání pro své děti, se stále enormně zvyšuje. Stav, kdy evropští politici napříč všemi spektry (levice a pravice) hovoří o nutnosti „získat důvěru trhů“ nakonec neznamená nic jiného, než úsilí získat přízeň malé a bohaté minority diktující společnosti svou vůli – bankéři, spekulanti, finančníci, akcionáři apod. Tedy ti, kteří obrali společnost o nepředstavitelné miliardy. A aby byly jejich nároky naplněny, provádí se škrty, které jsou v rozporu s lidskými právy, těmi právy, jenž jsou hlavním argumentem pro existenci parlamentní demokracie. Zločinný finanční kapitál diriguje politiku, to jim umožnilo jejich dluhy změnit na dluhy veřejné.

A tak nemůže nikoho překvapit, že Fondy ve výši téměř 2000 miliard eur předaly státy „krachujícím“ bankám. To však vytvořilo státní dluhy, které jsou „ucpávány“ úspornými opatřeními. Pracující a národy tak doplácejí na „krizi“- tedy dychtivost kapitálu po lichvářských ziscích - řadou nových opatření ve prospěch korporací a bank, snižováním počtu pracovních míst, zesílením vykořisťování cestou zavádění nových daní a likvidace sociálního systému, zdravotnictví, školství nebo důchodů. Ve prospěch zisků „trhů“ a bank samozřejmě. To už není demokracie, ale post-demokracie.

Evropské národy a ostatní národy světa stojí před historicky největší koncentrovanou politickou, finanční a mediální mocí. Před hrstkou finančních institucí, ratingových agentur s politickými a mediálními základnami, jejíž střediska jsou daleko od Evropy. Odnárodňování států vládnoucími zahraničními korporacemi, ovládající domácí hospodářství, členství v EU, NATO, MMF a eurozóně, krach multikulturalismu, opředeným falešnými humanistickými slovy, který nakonec paradoxně přispěl k vykořisťování národů a likvidaci komunit, ke snižování ceny domácí pracovní síly, k růstu nenávisti mezi lidmi, unifikovanému kosmopolitismu a vytváření „homo economicus“ a zvyšování zisků těch, kteří z daného systému profitují. Tato skutečnost všech států Evropy dosáhla v Řecku obludných rozměrů.

V Řecku je rekordní nezaměstnanost a zadluženost. Zničený sociální systém, veřejná zdravotní péče, vydrancované pojišťovny a penzijní fondy. Vysoké ceny, vysoké daně a všeobecná chudoba donutily tisíce Řeků k sebevraždám. Zlatý úsvit navzdory tomu jde cestou solidarity. Stále, při každé příležitosti, nabízí pomocnou ruku řeckému lidu, tolik, kolik jen může. Zlatý úsvit stojí v solidaritě za každým Řekem, se svými vlastními prostředky, s úsilím vlastních členů a s přesvědčením, že v těchto těžkých časech není nikdo sám!

Sociální kampaně, jenž se mimo jiné nesou v duchu „Vracíme lidu jeho peníze“ má jednoduché poselství : „Tato solidární kampaň je slibem řeckému lidu, že se tyto aktivity nikdy nezastaví, dokud se všichni Řekové nespojí proti destruktivní politice EU, memoranda a Troiky.“

Jídlo a šatstvo pro všechny

Všechny regionální a místní organizace poskytují jídlo a šatstvo potřebným – nezaměstnaným, chudým, početným rodinám, důchodcům, zadluženým – těm nejnešťastnějším obětem memoranda. Dle možností také přístřeší. Projekt funguje jednoduše, na bázi opravdové lidové solidarity. Každý kdo má možnost, prostředky, podává pomocnou ruku těm strádajícím. V rámci této pomoci je poskytována pravidelná pomoc rodinám (zhruba 590 rodin a jejich počet stále roste). Tyto rodiny dostávají v pravidelných intervalech jídlo, věci základní potřeby, oblečení. Zlatý úsvit apeluje na všechny, aby se vložili do tohoto úsilí, které má jediný závazek – aby jediný Řek netrpěl hlady! Nutno podotknout, že v rámci programů solidarity probíhá také distribuce potravin na náměstích řeckých měst s obrovskou účastí lidu.Krevní banka

Krevní banka byla vytvořena za účelem poskytnutí krve a krevním potřebám každého Řeka, který potřebuje pomoci. Do tohoto projektu se může zapojit každý. „Každý Řek nebo člen strany, by se měl podílet na tomto úsilí o zvyšování sociálního povědomí a soudržnosti Řeckého lidu. Každá kapka krve je vzácná a pomůže zachránit lidské životy! Je to povinnost nás všech!“

Zdravotní péče a vyšetření

Zdravotní vyšetření je v rámci prvního zdravotního programu přístupné všem Řekům. Upřednostňováni jsou především ti nepojištění a chudí. Prohlídky, vyšetření a péče je prováděny zdarma a ve volném čase lékařů – členů Zlatého úsvitu. Tento zdravotní program zatím zajišťuje pouze 18 lékařských odborností - (radiologie, mikrobiologie, pediatrie, nefrologie, patologie, dermatologie, ortopedie, zdravotní Bio-patologie, dětských alergií, porodnictví, gynekologie, urologie, chirurgie, pneumologie, transplantace, gastroenterologie, klinické cytologie, dětské pneumologie, rehabilitace - jednou měsíčně.

Hospitalizační program

Hospitalizační program je jedním z dalších aktivit, která je součástí zdravotnického programu. Tento nový program nabízí ubytování a pomoc příbuzným či doprovodu pacientů, kteří přicházejí do nemocnice v Soluni z jiných měst. Ubytování bude nabízeno především těm, kteří čelí finančním problémům a musejí cestovat do Soluně na podporu příbuzným, kteří mají podstupovat operaci nebo chemoterapii. Ti, kteří mají zájem, mohou kontaktovat regionální organizace své oblasti, která vše potřebné zařídí. Pokud je program úspěšný, bude rozvíjen. 
Právní pomoc

Společnost a stát nezajímá průměrného Řeka, soudní systém je prohnilý hluboko v základech a zloději, zaprodanci a zrádci řeckého národa se těší imunity ze strany státních orgánů. Zlatý úsvit nabízí pomoc a spojuje se s těmi, které nepatří do třídy "vyvolených" a nabízí právní pomoc občanům, kteří se cítí bezmocní a slabí, když stojí proti lhostejnosti státu a potřebují pomoc. Právníci Zlatého úsvitu jí nabízejí.

Zaměstnanost

Zlatý úsvit zajišťuje, aby se každý Řek mohl živit prací. Každý, kdo hledá práci, může kontaktovat Místní organizaci Zlatého úsvitu, která dotyčnému pomůže. Stačí sdělit své údaje, jako dosažené vzdělání, dovednosti a klasifikace. Zlatý úsvit, který se spolupracuje s lokálními podniky a drobnými podnikateli, jej poté kontaktuje, v případě zajištění pracovní pozice. 

„Zabíjejte bankéře, ne sebe“
V době, kdy se v Řecku prohlubují škrty, roste chudoba, aspiruje Zlatý úsvit na daleko vyšší cíle, než být pouhou politickou stranou zatíženou populismem. Řečtí nacionalisté také pochopili, že je třeba odhalovat a ukazovat příčiny a viníky současného hrůzného stavu v jejich zemi. Zatímco představitelé nejsilnější levicové strany SYRIZA paradoxně jezdí na dýchánky s finančníky, plutokraty a spekulanty, kteří způsobili krizi a vzájemně se kamarádsky plácají po ramenech, lidé ze Zlatého úsvitu jdou jinou cestou. Mezi lid. Náměstek Zlatého úsvitu Ilias Panayotaros v rozhovoru s reportérem australské televize uvedl: „Zlatý úsvit se chce stát a stane se stejně jako Hizballáh v Libanonu, který je ve skutečnosti je druhou vládou, která pomáhá i těm nejchudším občanům. Zlatý úsvit toho pro naše spoluobčany bude dělat časem stále více a více.“

Ilias Panayotaros v rozhovoru dále uvedl: „Je to tragické, protože Řekové nebyli takoví. Místo spáchání sebevraždy by měli spíše jít a zabít ty, kteří jsou zodpovědní za jejich problémy.“
Reportér: A koho by měli zabít?
Panayotaros: „Bankéře!“

Zlatý úsvit nechce jít jako levice cestou kompromisů a bratříčkování s bankéři a poslušnosti k Troice a „věřitelům“, kteří Řecku vnucují smrt. Otevřeně proto vyzývají k odstranění této třídy parazitů. Bankéřů – pijavic, jenž žijí z neštěstí druhých a kteří způsobili zkázu Řecka. Vyřčená věta „zabíjejte bankéře“ v reakci na zvýšený počet sebevražd Řeků z ekonomických důvodů je jen oprávněnou reakcí na danou situaci. Již mnohokrát zaznělo na shromážděních, ale i v parlamentu „vyvlastníme nepřátele řeckého lidu“. Není to úsilí o „okradení poctivých“, ale snaha vzít si to, co Řekům patří – jejich země.

Zrádná úloha levice
Je bezpochyby zcela evidentní, že nynějším cílem EU je zlikvidovat prostřednictvím evropských vlád od pravicových až po levicové, sociální systém jejich domovských států na úroveň zemí „třetího světa“. Příkladem může být opět Řecko, ve kterém několik posledních balíků úsporných opatření vrhlo celý národ a pracující do chudoby a nezaměstnanosti. A to je pouze začátek.

Z „levicové identity“ nic nezbylo. Předseda řecké SYRIZY Tsipras se otevřeně schází s finančníky a jinými plutokraty. ČSSD u nás zaváděla spolu s ODS kapitalismus. „Socialistická“ strana PASOK se podílí na úsporných opatřeních. Cílem těchto stran je jednak udržet kapitalistický systém, ale také zabránit ztrátě zisků bankéřů a věřitelů, kteří žijí z dluhů Řecka a bídy tamních obyvatel. Proto volání levice „pomozte Řecku!“ ve skutečnosti znamená jediné - poskytnutí dalších půjček od nadnárodních lichvářů a tím více škrtů a větší bídu na Řecký národ - aby byl zachován kapitalismus. Levice stále více obhajuje akce finančního kapitálu. Brání zájmy kapitalistů a jako praví lobbysté prosazují škrty, masové propouštění, snižování mezd a rušení práv.

V evropských státech se spousty levicových stran podílí na propouštění a omezování práv pracujících, ať už to je Die Linke v Německu nebo to jsou Socialisté ve Francii. Ať se jmenují jakkoliv, všechny bez výjimky podporují orientaci na Evropskou unii, na její úsporná opatření diktované finančním kapitálem - okrádají pracující nejen materiálně, ale zejména o zbytky jakékoliv lidské důstojnosti stejně, jako jiné „prokapitalistické“ strany. Zlatý úsvit pochopil svoji úlohu a odhaluje prokapitalistickou politiku stran, které se tváří jako lidové, aby tak mohl zabránit jejich negativnímu vlivu na Řeckou společnost.


Třetí cestou?
Mechanismus kompromisů a „tichých dohod“ kapitálu s „opozičními stranami“ byl již zavrhnut. Kapitál chce stále více – roste tak sociální napětí a represe. Nyní je vedena ofenzíva proti všem Evropským národům, což nám dokazuje dění v Řecku, kde nacionalisté stojí na „přední linii“ v boji za práva a požadavky pracujících a celého svého národa. V boji proti nim jsou vytvořeny neformální, zdánlivě proti sobě bojující koalice napříč všemi spektry politických směrů.

Řečtí „pravicoví“ nacionalisté (LAOS) se svým liberálně kapitalistickým programem (obdoba programu Strany svobodných občanů u nás Pozn. red.) selhali, protože nacionálně buržoazní koncept pohrdá obyčejnými lidmi a navíc by Řecko ještě více rozložil a dostal do stejné pozice jako lichváři.

Preference Zlatého úsvitu zatím stoupají ku 20%. První odborové organizace Zlatého úsvitu již na pracovištích zastupují řecké zaměstnance. Řekové se nenechají klamat stranami, které ve skutečnosti jen prohlubují kapitalismus, privatizují a zavádějí úsporná opatření, aby jej zachránily. Řecký dluh je vlastněn bankéři, kteří si zaplatili spousty stran, aby nepřišli o své zisky.

Řečtí nacionalisté tohle vědí. Proto otevřeně říkají: „Musíme odejít z EU, odmítnout platit dluhy, které jsme neudělali, vystoupit z lichvářské MMF, SB a jejich svazujících pravidel, znárodnit průmysl, zdroje a suroviny. Národní výstavba a rozvoj pro zajištění budoucnosti národa a na základě kritéria uspokojení lidových potřeb - a ne zisků plutokracie!“