úterý 13. listopadu 2012

Za skutečnou demokracii, proti neoliberalismu17. Listopad je symbolický den. Den boje proti útlaku. Tento rok v ulicích našich měst budou vyjadřovat lidé svůj nesouhlas s neoliberální politikou vlády Petra Nečase. Jeho vláda o sobě hlásá, že je vládou rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci. Ve skutečnosti je však vládou, která chce dovršit proces liberalizace a privatizace, tunelování, rozprodeje a rozkradení národního majetku. V zájmu toho realizuje reformy, které mají poskytnout úzké skupině finančníků a banksterů další stovky miliard zisků na úkor celé společnosti. Tyto reformy jsou snad od samého počátku doprovázeny snůškou polopravd a lží, které šíří jak ministerstva, tak média. Česko již tento rok okusilo „reformy“. Od Veřejné služby až omezování zdravotní péče. To však není nic, v kontrastu s tím, co nás teprve čeká. Od příštího roku bude realizována řada reforem, jejíž dopady budou nepředvídatelné. Například má být dokončena devastace – privatizace zdravotnictví, ale i spousty dalších resortů.

Do toho všeho se chystá další zdražování a různá omezování sociálních práv. Díky neschopnosti vlády a její vstřícnosti vůči majitelům zahraničního kapitálu, kteří vlastní naši zemi, roste nezaměstnanost. Dnes žije každý desátý Čech na hranici chudoby, jeden milion lidí je postižen exekucemi. Situace se bude ještě více zhoršovat, hlavně díky zvýšení sazby DPH. Ještě větší reálné snížení platů a důchodů, zvýšení cen (hlavně bydlení a základních životních potřeb), sociální škrty, privatizace zbytku veřejných služeb, to je to, co republiku čeká. Za celou dobu nepadlo ani slovo o růstu minimálních mezd a různých zákonně garantovaných příspěvků. Cena za zachování současného stavu je hrozivá. I dnešní režim má své oběti a jejich počet bude nadále stoupat.

Podporujeme protesty, které míří proti neoliberálním reformám současné vlády. Tyto reformy se týkají veřejných služeb, které mohou plošně a úspěšně garantovat pouze státní a samosprávné orgány. Ve 21.století, místo snahy o zdokonalování těchto služeb vidíme pouze pokusy o jejich destrukci. Toto úsilí o privatizaci služeb otevírá prostor pro korupci, tunelování a rozkrádání národního majetku.

Důchodová reforma , která podfinancuje průběžně financovaný státní systém, byla schválena a bude spuštěna od nového roku. Ti, kteří své penze svěří banksterům, kteří je použijí ke svým obchodům – budou je investovat na různých burzách – nic nezískají, a nikdo jim nedá žádnou záruku, že budou ve stáří zajištěni.

Zdravotní reforma je téměř dokončena. V průběhu roku došlo k několika významným úpravám zákona o zdraví, což mění podmínky pro financování nemocnic, poskytování péče a spousty dalšího. Reforma znamená ve skutečnosti zisky pro farmaceutickou lobby, mění nemocnice na firmy řízené pojišťovnami. Skutečným cílem reformy je komodifikovat zdravotní péči a učinit z ní zboží.

Sociální reforma vytvořila úspěšně systém nucených prací, jimž jsou trestaní nezaměstnaní. Ti kteří mají štěstí, jsou pod probačním dohledem systému „Donez“. Úřady práce již přestaly nabízet práci, a potřebné rekvalifikace, místo toho se zaměřily na represi. Od příštího roku by měly být Úřady práce nahrazeny privátními agenturami, které budou poskytovat původní poslání ÚP za daleko více peněz. Jsou omezovány práva zaměstnanců, například právo na stávku, a jsou zvýhodňovány neregulerní pracovní smlouvy.

Jak je vidno zájmy finančníků a banksterů jsou více než Ústava ČR a Listina základních práv a svobod. Katastrofální hospodářská politika a neodbornost, která jde na ruku vlastníkům kapitálu, je na úkor českých lidí. Namísto posílení rozhodovací role lidu, posílá režim do ulic těžkooděnce. S tím nesouhlasíme.

Podpořte protestní akce 17.listopadu!