čtvrtek 5. ledna 2012

Důchodová deforma?


Spolu s reformami probíhá i politika škrtů, zvyšování cen, snižování mezd a sociálních výdajů (spolu se zvýšením cen klesne jejich skutečná hodnota). Tyto reformy slouží pouze k zajištění dalšího růstu zisků zahraničních vlastníků kapitálu na úkor českého národa. Razatní deforma důchodového, sociálního systému a zdravotnictví totiž znamená stovky miliard z našich kapes pro vlastníky kapitálu a soukromých fondů.

Situace v Kocourkově pro české obyvatelstvo není rozhodně příznivá. Pomyslná propast mezi vysokopříjmovými a sociálně slabší většinou se nadále prohlubuje a roste počet lidí v bídě. Příčinou tohoto stavu je nespravedlivé přerozdělování vytvořených hodnot a národní odcizení, které toto chování ještě více umocňuje. Míra vykořisťování se zvyšuje - čeští dělníci a zaměstnanci vytváří práci za velmi nízké mzdy (poloviční až čtvrtinové v porovnání s ostatními zeměmi) pro zahraniční vlastníky kapitálu. Vlivem těchto a dalších okolností (zajištění přežití vůbec) se v lidech ztrácí pud sebezáchovy a tak veškeré dění okolo sebe ignorují a netuší, co se "na ně chystá".

Vláda pro své asociální reformy používá taktiku "hozené dýmovnice", tedy takovou, kdy pro zakrytí privatizace používá rozpoutání nenávisti a falešných obviňování mezi lidmi. Ať se jedná o jakoukoli reformu, viníkem je vždy obyčejný člověk. Důvodem sociální reformy jsou "socky". Důvodem zdravotní reformy je "neudržitelnost a simulanti". A konečně důvodem důchodové reformy je "moc důchodců". Tato "pravda" je avšak naservírovaná tak, aby se lidé nedozvěděli jejich pravou podstatu. Sdělovací prostředky, výhradně ve vlastnictví zahraničního kapitálu, či v jeho službách rovněž informují zcela útržkovitě a nepravdivě, lidé se ani nedozví, co je čeká. Demagogie, na kterou jsme v Kocourkově již zvyklí. Vláda tak snadno, bez odporu obyvatelstva, prosadila reformy a rádobyprezident je schválil.

Co na tom, že většina důvodů pro reformy jsou jen účelová a vylhaná tvrzení? Je to dílo různých šedých eminencí a poskoků budoucích majitelů privátních penzijních fondů. Mezi další již prosazené reformy patří důchodová reforma. Je vůbec zarážející, že chybí jakýkoli dialog s veřejností o její podobě, neboť ovlivní na dlouhou dobu životy obyvatel země.

Stáří jako problém?
Propaganda MPSV se snaží vylíčit seniory jako ekonomický a sociální problém. Kdy mladí musí živit ty staré (důchodce), kteří jenom zatěžují sociální systém, využívají zdravotnictví bez placení a dožívají se tak zbytečně dlouhého věku. A do toho ještě pobírají důchod... Syn proti otci, řekl by český klasik.

Vyšší věk je prostě něco, za co se má člověk stydět. Výsledkem je katostrofální "lidský přístup" pravdy a lásky k zaměstnávání lidí s věkem nad 50 let - právě v tomto věkovém pásmu je nejvíce nezaměstnaných. Argumentuje se demografickým růstem, růstem ekonomiky a všelijakými čísly, ale skutečnost je taková, že nelze určit, co bude za pět, deset, dvacet let. Kdo na konci roku 1989 mohl tušit, že budeme ve své zemi v podnájmu, že se staneme kolonií zahraničního kapitálu? Účelová čísla tak vycházejí pouze z katastrofálního stavu ČR, bez rodinné politiky, bez národního a sociálního státu. V této věci nejde jen o důchody. Jde především o zajištění budoucnosti a osudu národa.Nejsou peníze? Proč?
Jedním z hlavních argumentů je nedostatek prostředků a neudržitelnost. Český penzijní systém je unikátní v tom, že funguje jako veřejný fond, bez účasti soukromého finančního sektoru. Je průběžně finacován tj. ihned přerozděluje vybrané prostředky mezi důchodce. Tento systém vychází z koncepce kancléře Bismarcka, funguje na principu mezigenerační solidarity. Po dobu dvaceti let, hospodařil důchodový fond s přebytky, a to i přesto, že z něj byly vyváděny prostředky nesčetnými polistopadovými vládami, aby tak uhradily různé korupční zakázky. Prostě vzali prostředky, které si "šetřili" důchodci. Dalším problémem jsou různé již provedené administrativní úpravy, které však v konečném důsledku ovlivňují chod celého penzijního systému.

Podfinancování fondů bylo také zařízeno výpadkem financí snížením daně vysokopříjmovým (nad 140 tisíc měsíčně). Takže různí manažeři a finančníci jsou takříkajíc "za vodou", ti co mají málo, budou platit za ně. Ekonomika není řízena ve prospěch občanů, ale zahraničních firem, které jsou vlastníky takřka celé ekonomiky ČR. Díky tomu je v ČR vysoká nezaměstnanost, ačkoliv oficiální statistiky hovoří o opaku. V Kocourkově je téměř až  tradicí rozdíl mezi "oficiální pravdou" a skutečností. Přes 700 tisíc práceschopných lidí je bez práce, což systém financování také destabilizuje. Ti, kteří mají to štěstí, pracují za podprůměrnou mzdu v zahraničních podnicích, přičemž ceny komodit u nás jsou daleko vyšší, než na západě a to i přesto, že se k němu podporou humanitárního bombardování a válečných agresí bezesporu řadíme.

Demografická dimenze problematiky národních důchodů je pravdivá, populační  imploze je reálný problém. Je však nutné hledat důsledky. Přes dvacet let byla otázka porodnosti v ČR všemožnými vládami ignorována. V České republice ze všeho nejvíce chybí propopulační a prorodinná politka, díky její absenci se rodí stále méně obyvatel. A díky tomu rovněž ubývá potencionálních plátců.

Jak je vidno vládní snaha "zajistit prostředky" hovoří spíše o opaku. Zvýšit náklady na život, snížit sociální odvody - tím omezí příjmy tohoto fondu. Neudržitelnost byla vytvořena uměle, bez ní by přeci reforma, která daruje národní důchody cizím bankám, nemohla být uskutečněna.  

Návrh EU - Nahrazením obyvatel imigrací se nic nevyřeší, neboť vede k národnímu odcizení a k eskalaci napětí. Migrace vyhovuje především zahraničním vlastníkům kapitálu, kteří využívají zahraniční dělníky coby levnou pracovní sílu s minimálními právy. Možným řešením je prorodinná politika, nacionalizace ekonomiky, zvýšení zaměstnanosti, mezd a znevýhodnění zahraničního kapitálu.Ministerstvo práce a sociálních věcí slouží mezinárodnímu kapitálu
MPSV, které slouží mezinárodnímu kapitálu, si dokonce zaplatilo přesvědčovací kampaň za 1,3 milionů Kč, aby přesvědčilo občany o správnosti spoření v soukromých fondech. Cílem této kampaně je přihrát nové klienty majitelům privátních fondů. Stát hrazený z daní dělá propagační agitku zahraničním bankám, aby jim získal nové klienty. Předpokládá se, že mnoho lidí Kalouskovo volání uposlechne, protože ten už je teď straší "pokud neuděláme reformu tak nebudou důchody". Systém má být sice dobrovolný, ale už teď se dá říci, že jsou připraveny pluky bankovních dealerů (někteří nabízí své produkty již dnes) a ti budou občany pomocí vlezlé reklamy přesvědčovat o "výhodnosti" privátního důchodu.

Systém spoření do privátních fondů má však daleko více rizik, než státní fond. Soukromý fond mohou finančníci kdykoli vytunelovat a rozkrást, navíc s penězi uložené ve fondech budou spekulovat. V konečné fázi může dojít k tomu, že lidé své úspory jednoduše neuvidí. Navíc zhodnocení úspor bude minimální a obyčejným lidem se nevyplatí. Aby se jim vyplatilo, museli by každý měsíc odvádět 3 tisíce Kč, což je vzhledem k nízkým platům v ČR likvidační. Pro bankstery a finančníky to ovšem bude znamenat přísun desítek miliard korun ročně pro jejich "investice". A kolik to bude za deset, dvacet let?

A aby se "lůza" svých důchodů nedožila a našetřené prostředky připadly bankám, přišel ministr Drábek a  Kalousek s fíglem, tzv. zvýšením věkové hranice odchodu do důchodu. A pokud plátce zemře, nebude jeho naspořená částka předmětem dědictví pozůstalých, ale propadne majitelům fondů. A to se vyplatí... Již dnes  mají lidé s věkem 40+ problém sehnat práci. Podle Kalouska jsou však lidé schopni pracovat bez problému až do 70 let a vůbec jim nebude činit problém sehnat nějaké zaměstnání.

Vše pro banky, nic pro lidi!
Dá se říct, že problém s důchody je zneužit ve prospěch nenasytnosti bank. Kvuli tomu se má zvyšovat i DPH, aby se pokryl výpadek peněz, který se předá soukromým fondům (prostě jim je dají jen tak). A to i přesto, že tato "reforma" má odstartovat až od roku 2013. Tento rok budeme platit 14-ti procentní DPH defacto zbytečně. Zvýšením DPH však povede k růstu cen a k reálnému snížení potřeb. Lidé budou prostě šetřit, jiní živořit, mnozí se dostanou do neřešitelných situací. Reforma nevyřeší stárnutí populace, ani částky vyplácených na důchodech. V tom je ten paradox. Důchodová reforma uškodí těm, kterým má pomoci.

Zvýšením sazby DPH na financování dobrovolných fondů se zvýší cena všeho. Od potravin přes léky, bydlení, pohonné hmoty až po zdravotnické potřeby, služby, tiskoviny. Senioři a nízkopříjmoví tak budou na nule a kupní síla obyvatelstva klesne. Asociálnost největšího rázu, možná i zločiny proti lidskosti. Podle Kalouska však posílení mezigenerační solidarity. Přitom kvůli zajištění již tak lichvářských zisků bankám si budou muset někteří sáhnout až na dno.

Takže všichni občané budou muset platit povinně více kvůli dobrovolnému fondu? Možná proto, že představitelé Kocourkova ani nepočítají s tím, že bude fond dobrovolný. Ten, kdo chce pošlapat lidská práva nejsou "extrémisté", ale vládní garnitura, která potlačování práv a svobod zavádí přímo do praxe svými reformami. Mnohé z nich porušují Ústavu ČR. Jelikož je toto jednání posvěceno z vrchu díky zájmů finančníků je vše v pořádku.Pro účel zvýšení informovanosti veřejnosti jsme připravili leták. Jde o předělaný propagační materiál Ministerstva práce a sociálních věcí. Na první pohled k nepoznání od originálu (což jeho šíření usnadňuje), ale po bližším zkoumání přeci jen rozdílný. Leták rozšiřujte kdekoli jen to bude možné - využíjte veřejného prostoru. Zanechejte několik letáků v práci, na zastávkách, na úřadech a jiných veřejných institucích, vkládejte je do schránek. Ukažme, že nesouhlasíme s nadvládou bankovních parazitů a jejich bezohledností!