sobota 14. dubna 2012

Proti reformám!


Je to bezmála rok, co se "u kormidla" drží Nečasova vláda. Za ten rok stihla realizovat podstatnou část reforem a sehrát několik divadelních představení.  

Již padlo několik návrhů na hlasování o nedůvěře vládě, vždy se však jednalo o divadlo. Naposledy na konci března. Vláda bude u reformního kormidla děj, se co děj. Partaje, napříč politickým spektrem,
si oddechly a příjmový deficit poslaneckým šrajtoflím prozatím nehrozí. Proč vláda nepadne? Je to logické. Musí dokončit "reformy". Dosud nebyly splněny sliby, které byly dány různým soukromým bankám, firmám a velkým byznysmenům, kterým přinese stomiliardové zisky. Podstata reforem je totiž rozprodej - privatizace – státu. Respektive toho, co z něj zbylo. Ať se děje co se děje, "investice" banksterů nesmí být ohroženy.  V březnu se Sobotka upřímně smál. Dal tak najevo Nečasovi a svým chlebodárcům, kteří na reformách vydělají, že je všechno v pořádku. Investice jsou zachráněny. Pojistili se tak do budoucna. Kdyby chtěl snad někdo později zrušit následky „reforem“, tedy zrušit zakázky sjednané s bankami, různými korporacemi apod., které se teď uvádějí v život, státu by hrozily soudní procesy a arbitráže. Proč?  

Zdravotní reforma znamená zisky pro farmaceutickou lobby, transformuje národní veřejné nemocnice na firmy, a posiluje pravomoci zdravotních pojišťoven. Cílem reformy je komodifikovat zdravotní péči a učinit z lékařské péče zboží. Hovoří se i o „výhodných“ půjčkách na léčbu. Dále dělí zdravotní péči na standardní a nadstandardní. Zvyšující se poplatky, rušení lůžek a likvidace celých nemocnic a oddělení je jen začátek, jde zatím jenom o první fázi reformy (první fází ze tří). 

Důchodová reforma daruje národní důchody do rukou mezinárodních bankéřů a spekulantů. Reforma znamená transformaci důchodového fondu na bankovní konto, jehož prostředky banksteři použijí ke svým obchodům – budou je investovat na různých burzách. Je otázkou, zdali se po této reformě někdo dožije důchodu a zdali jej v budoucnu vůbec dostane. 

Sociální reforma umocňuje postavení pracovních agentur, které vykořisťují české pracovníky, ale i cizince které dovážejí. Reforma privatizuje Úřady práce a osekává práva zaměstnanců. Znevýhodňuje hendikepované, z nezaměstnaných vytváří novodobé „totálně nasazené“. A těm, kteří nemají nic, bere i to málo, co měli.

O reformě školství, potažmo vysokých škol se zatím ještě hovoří. Několik měsíců zpět nám nejlepší ministr školství v celé galaxii Dobeš ukázal, kam až je schopen zajít… V minulosti se lidé obávali Cikrtovy reformy zdravotnictví  - a ta se dnes pomalu stává hrozivou skutečností. Je tedy nesporné, k čemu reforma v oblasti školství povede. Začne to zápisným a skončí to transformací škol na podniky (ovládané místními byznysmeny), školným a privatizací majetku vysokých škol - tedy realizací Dobešova návrhu. Nesporně se připravuje podobný rozvrat jako ve zdravotnictví. 

Dále však zbývá dokončit privatizaci Českých lesů, Budvaru, Českých drah, ČEZu apod. Tento jev – privatizace států – prostupuje napříč celou Evropou, a obyčejní lidé jsou ti, kteří jej zaplatí. Privatizace je průvodní jev globalizace. De facto jde o vystřídání role státu kapitálem. Současná vláda je zaměřena na privatizaci státních veřejných služeb, které mají být nahrazeny soukromým sektorem, který je regulovaný „neviditelnou rukou trhu“.  Kdyby tam nebyli oni, udělal by to někdo jiný. Dnešní situace je totiž logickým vyústěním dvacetiletky kapitalismu a současné reformy jsou výsledkem dvacetiletého úsilí těch, kteří skutečně vládnou.  

Do toho všeho se chystá další zdražování a různá omezování. Reálné snížení platů a důchodů, zvýšení cen a sociální škrty, privatizace zbytku veřejných služeb, korupční kauzy, to vše je realitou dneška. Dnes žije každý desátý Čech na hranici chudoby, jeden milion lidí je postižen exekucemi. Cena za zachování současného stavu je hrozivá. I dnešní režim má své oběti a jejich počet bude nadále stoupat.  

Je více než pravděpodobné, že reformy se budou formálně, tedy na oko ještě měnit v závislosti na situaci, nicméně jejich obsah a neoliberální podstata zůstane stejná. Nemyslíme si, že příští vláda bude lepší.  Jejím cílem bude maximálně stabilizovat současný stav a snížit počet nespokojených.  

Žijeme v době, kdy je trh víc než člověk. „Investice“ a zisk je víc než Ústava ČR. Stát má sloužit jenom jako represivní aparát bránící zájmy úzké skupiny. S tímto nesouhlasíme. Proto podporuje plánovaný protest 21. dubna na Václavském náměstí a vyzýváme všechny naše čtenáře a sympatizanty, aby protest podpořili. Můžeme anebo nemusíme souhlasit s odbory. Mnozí si mohou právem myslet, že odbory naopak „pacifikují“ rozhořčený lid, že jednají účelově a „na poslední chvíli“ nicméně to však neznamená, že budeme sedět se založenýma rukama. Pokud se chceme viditelně postavit reformám, je podpora tohoto shromáždění řešením, protože tak máme šanci ukázat, na čí straně stojíme.