neděle 17. července 2011

Proč ing. Fiala zasluhuje plnou podporuO politickém vězni Jiřím Fialovi a jeho kauzách bylo napsáno mnoho článků, především na stránkách jeho občanského sdružení K213. Úkolem tohoto článku ovšem není obsáhnout všechny jeho kauzy. To by samo o sobě ve zredukované formě vydalo na knihu. Chceme jen poukázat na charakter pana Fialy, částečně odkrýt jeho motivaci a zdůraznit, proč by měl každý slušný člověk Jiřího Fialu podporovat. Pro dokreslení zároveň doporučuje přečíst si rozhovor, který jsme s panem Fialou před jeho uvězněním udělali.

Naše justice otce ve sporech o opatrovnictví a výživné často diskriminuje. Ing. Fiala to poznal na vlastní kůži a od té doby bojuje za práva otců. Jeho aktivismus se zhmotnil v podobě občanského sdružení K213, které v ČR působí již sedm let. Činnost sdružení se rozšířila na kolektivní sebeobranu proti narůstající justiční zvůli.

Pan Fiala je poctivým nezištným idealistou a v dosažení svých cílů nedělá ústupky ani kompromisy. Tento charakter a postoje z něj vyplývající by zcela jistě ocenil Aristotelés, ovšem česká justice nikoli. Proto se pan Fiala už několikrát ocitl ve vazbě a několikrát byl odsouzen. Obvinění bylo pokaždé tak absurdní, že byl vždy ve vyšší instanci zproštěn. Významného vítězství dosáhl ve svém sporu o opatrovnictví i u mezinárodního soudu ve Štrasburku. České soudy jeho vítězství nad nimi ovšem odmítají uznat a v tichosti s drzostí sobě vlastní ho dodnes ignorují. Tento člověk si svými postoji a aktivismem de facto znepřátelil celou pražskou justici a nejen ji, ale především ta se mu dnes mstí. Víceméně to potvrdil i Vrchní soud v Praze, který konstatoval, že soud městský i jemu podřízené soudy obvodní nemohou pana Fialu soudit, neboť jsou vůči němu podjaté.

16. února 2011 byl Jiří Fiala zatčen za napadení justiční stráže (kdo koho ve skutečnosti napadl, můžete zhlédnout zde) a následně byl vzat opět do vazby. Tentokráte dle vazebního důvodu písmene a) a písmene c). Tzn., aby se předešlo v „pokračování“ trestné činnosti a aby se obviněný nemohl skrývat. Během soudu ing. Fiala celé zdůvodnění vazby věcně, logicky a s určitou dávkou humoru rozložil. Vysvětlil soudci, že oba vazební důvody jsou absurdní a nelogické. Jak by mohl pokračovat v trestné činnosti (napadání justiční stráže) a zároveň se skrývat. Dále uvedl, že by to bylo možné jedině v případě, že by se snad skrýval v budově soudu. Svými pádnými argumenty donutil soudce jeden vazební důvod stáhnout.

Jiří Fiala je zapřisáhlý antikomunista a aktivně bojuje proti komunistům v české justici. Je si vědom, že staré struktury, které mají posunutý žebříček hodnot, stále ovládají českou justici a mají v ní dominantní slovo. O tom, že se naše postkomunistická justice nechává ovlivnit různými tlaky, nikdo nepochybuje. Jeden z takových pozitivních tlaků byla schopna vytvořit občanská společnost v kauze „samolepkových zločinců“, kdy byli lidé propuštěni z vazby, a soudkyně odstoupila pro podjatost z důvodu intervencí občanské společnosti. Jedním z občanských sdružení, které se aktivně zasloužilo za toto propuštění, bylo sdružení pana Fialy. Dlužno dodat, že na počátku těchto politických procesů justice slepě pracovala také pod tlakem - na politickou objednávku.

Pana Fialu oslovili i aktivisté z Antifašistické akce, kteří mu začali psát e-maily, ve kterých vysvětlovali, proč si lidé, které momentálně podporuje, podporu nezaslouží a proč je špatné je podporovat. Takový druh „aktivismu“ je těmto aktivistům vlastní. Bylo by zbytečné pozastavovat se nad tím, že ti samí se proti politickým procesům na svých stránkách několikrát vymezili. Pan Fiala mladým anarchistům a neomarxistům odpověděl velice stručně, že on si bude podporovat, koho bude chtít a jim do toho nic není. Tentokrát rudí narazili.

Dnes je pan Fiala naší justicí opět vězněn a je to on, kdo potřebuje podporu. Je třeba vytvořit tlak občanské společnosti, na který jsou české soudy mnohdy tolik citlivé. Jsme přesvědčení, že za svůj výše popsaný aktivismus a postoje si pan Fiala zaslouží podporu každého slušného člověka.