čtvrtek 30. ledna 2014

Lev Borský o budoucnosti Evropy...


„Bílí národové západního kulturního okruhu rozvinuli hospodářství a techniku k největšímu rozkvětu. Ale nyní hrozí od rozpoutaného hospodářství, od vlády racionalistického, čistě hospodářského jejich myšlení nejtěžší nebezpečí. Národ, který podřizuje svůj život a své přírodní životní zákony zákonům hospodářství, národ, který přiznává zisku a blahobytu jednotlivce a hospodářství neobmezenou nadvládu, národ, který považuje hospodářství za svůj osud, zajde na to dříve či později. Hospodářství zná jen pracovní síly a konsumenty. Na straně podnikatelů stojí v popředí láce pracovních sil, na straně dělníků výše mzdy. Do rozporů těchto zápasících spolu zájmů se vsune, jde-li vše jen podle zákonů hospodářství, skromný, bez potřeb jsoucí a proto laciný dělník z cizích, primitivních národů a ras. Tak dojde k nastěhování cizích živlů pro usedlé obyvatelstvo a často i k úplnému přenárodnění. Toto nebezpečí roste přirozeně v míře, jak klesá rozmnožovací síla a vůle domácího národa. Neboť místo tímto uprázdněné nezůstává pravidelně prázdné, nýbrž je zaujato příslušníky jiných, dětmi bohatších národů a tak se dokonává přes lidskou potřebu hospodářství zcela automaticky přenárodnění."

Lev Borský