neděle 13. října 2013

Red October v Ostravě (English version)
Ve čtvrtek 10. 10. 2013 se v Ostravě konala akce pod názvem Red October. Událost má za cíl upozornit na kruté násilí, které jé pácháno na bílých Jihoafričanech ze strany černochů.

Afrikánci jsou vyháněni z farem, napadáni a vražděni. Jediným důvodem často bývá barva jejich pleti. Tato rasově motivovaná kriminalita mnohdy nebývá ani trestána a pachatelé jsou beztrestní.

S tím nacionalisté z Ostravy samozřejmě nemůžou souhlasit, a proto se rozhodli připojit k mezinárodní kampani Red October. V mnoha městech na celé planetě (hlavně v USA, JAR, Anglii) se scházeli lidé a nenásilnou a mírumilovnou formou, tedy vypuštěním červených balónků, proti genocidě bělochů protestovali. V Ostravě se na této události sešlo asi 30 mladých nacionalistů. Akce by se měla konat každoročně a tak se k příštím ročníkům snad připojí i další česká města.

 ...

English version:

On 10 October, the Red October event took place in Ostrava, Czech Republic. Purpose of this event is to point at violence against white South Africans commiting by the blacks.

The Afrikaners are being forced to leave their farms, attacked and murdered. The only reason is often their skin colour. These racially motivated crimes often stay unpunished and the offenders are immune from prosecution.

The nationalists from Ostrava cannot accept this, so they decided to join the international campaign Red October. In many cities around the world (mainly English speaking countries) the people were gathering and peacefully protesting against genocide of white people. Red balloons were released. In Ostrava about 30 young nationalists attended the event. The event should be held every year and hopefully the other Czech cities will join.