neděle 26. května 2013

Přehodnocení všech hodnotMá pravda je však strašlivá; neboť dosud se lež nazývala pravdou. Přehodnocení všech hodnot: to je má formule pro akt nejvyššího sebeuvědomění lidstva, jenž se mnou stal tělem a géniem. Můj úděl tomu chce, abych byl prvním řádným člověkem, abych se vědomě postavil na odpor tisícileté prolhanosti… Teprve já jsem odhalil pravdu, a to tím, že jsem poprvé lež jako lež pocítil – páchne… Můj génius je v mých nozdrách… Odporuji, jak dosud nikdo neodporoval, a vzdor tomu jsem opakem popírající ducha. Jsem radostný posel, jakého dosud nebylo, znám úkoly takové výše, že pro ně dosud nebylo pojmu; teprve mnou počínaje existuje zase naděje. Tím vším jsem také nutně osudovým člověkem. Neboť podstoupí-li pravda boj s tisíciletou lží, nastávají otřesy, křeče zemětřesení obracející hory a údolí tak, že se o něčem podobném nikomu dosud nesnilo. Pojem politiky se pak zcela rozplyne ve válce duchů, všechny mocenské útvary staré společnosti budou vyhozeny do povětří – vesměs spočívají na lži: Budou války, jakých dosud na Zemi nebylo. Teprve mnou je na Zemi velká politika.
Friedrich Nietzsche