úterý 4. prosince 2012

Smrt nepřijde v sametu„Problém je v tom, že tentokrát už není žádná „druhá“ strana, v níchž by ještě přebýval duch svobody. A v okamžiku, kdy past superstátu „Čtvrté říše“ definitivně zklapne - a to bude brzy - , staneme se obětí „poruchy“ opět všichni jako tenkrát, jen na mnohem vyšší úrovni beznaděje: Propagandisté a manipulátoři, stejně jako manipulovaní; budovatelé nového světa, stejně jako jeho nemnozí vysmívaní a pronásledovaní odpůrci. Pak už to bude jedno, tak jako bylo vždycky: jakobínskými gilotinami počínaje, věznicemi pro „zkorumpované politiky“ dnešních dnů konče.

Skončíme v té pasti všichni, tentokrát ještě elegantněji než kdy dříve. Sametově. Protože POKROK nezastavíš. Teprve až se nás chladně dotkne paže reality, o které už nic nevíme, pochopíme zákeřnost lží virtuálního podvodu, v němž žijeme: Smrt nepřijde v sametu.“

Petr P. Hájek - Smrt v Sametu