pátek 7. prosince 2012

Falešný liberalismus


„Pravicový liberalismus je buržoazní ideologií par excellence. Velebí všemohoucnost kapitalismu, jako nezbytného a moudrého, to znamená vzdát se sami sebe na úkor železných zákonů ekonomiky, jako základní přírodní síly. Buržoazie si podmanila pomocí globalizace dělnickou třídu. Pravicová ideologie kapitalismu nejvíce přispěla k materiální destrukci života dělnické třídy. Levicový liberalismus strhnul vše, co se považovalo za tradiční, nadřazené a reakční. Levicový liberalismus tak osvobodil jednotlivce od jeho závazků a povinností směrem k jeho společenství. Levicový liberalismus má starost jen o právo, nikdy ne o povinnost. Věří, že důvody pro disciplinované chování pak přijdou vnějším materiálním zásahem. U něj nelze očekávat jakýkoliv druh morální sebekázně.“

Kai Murros