pondělí 15. října 2012

Podstata fantastična


„Literáti a umělci se vydávají hledat fantastično mimo skutečnost, v oblacích, z nedostatku obrazotvornosti. A přinášejí si odtamtud jen vedlejší produkty. Fantastično je nutno jako ostatní vzácné látky dobývat z lůna země, ze skutečna. A skutečná obrazotvornost je něco zcela jiného, než útěk k neskutečnu. Žádná duševní schopnost se nehrouží a neponořuje hlouběji, než imaginace: je to velká potápěčka. Fantastično se obvykle definuje jako znásilnění přírodních zákonů, jako objevení nemožného. Pro nás je to něco docela jiného. Fantastično je projevem přírodních zákonů, výsledkem kontaktu s realitou, kdy tato je vnímána přímo a nikoli filtrem intelektuálního spánku, prostřednictvím zvyků, předsudků a konformismů.“

Louis Pauwels