úterý 16. října 2012

Obsazení sportovního centra v Římě


CasaPound Italia dočasně obsazuje sportovní středisko "Delle Vittorie"  v centru Říma. Tato akce má sloužit jako nátlak na zodpovědné orgány, které se mají zaručit o zlepšení stavu sportoviště a zpřístupnění všem občanům za přijatelné ceny. Pokud se tak nestane, je CPI připraveno sportovní areál převzít úplně pod svojí správu!