úterý 16. října 2012

Samolepkový proces jde do finále

Hlavní líčení proběhlo podle předpokladů. Zamítnuty bez odůvodnění byly všechny důkazní návrhy obhajoby a o námitce podjatosti rozhodnuto nebylo. Protože tím bylo dokazování skončeno, proběhly závěrečné řeči. Státní zástupkyně navrhla překvapivě pouze podmíněné tresty, obhájci navrhovali vesměs zproštění svých klientů. Ve středu bude přednesen závěrečný návrh posledního z nich, obhájce Michaely Rodové, a po něm a po posledním slově obžalovaných soud vynese rozsudek. Tím soudní fraška volně přejde do fase odvolacího řízení.

Text převzat z blogu pana Peciny - Παραγραφος