úterý 4. září 2012

Svatováclavská manifestace - 8. ročníkPřinášíme vám pozvánku na akci, kterou nemá smysl dlouze představovat. Svatováclavská manifestace se stala tradiční akcí českých patriotů v obraně tradic, které jsou nám blízké. Akce byla po dlouhá léta spojena především s Kladenskem, jehož okolí je se životem knížete Václava spjato. Nyní přicházíme se změnou. Akce se letos uskuteční v Kralupech nad Vltavou, neboť na nedaleké Budči kníže Václav vyrůstal a změnou místa konání přinášíme oživení zájmu o tuto manifestaci.

Naše národní tradice a identita jsou pod trvalým tlakem ze dvou stran. Marxisté a jejich novodobí následnovníci ve všech formách od anarchistů, havlistů až po multikulturalisty, se snaží svou propagandou nejen zpochybnit tradici knížete Václava, nýbrž i zpochybnit základní princip existence národa jako takového. Tvrzení, že národ je mýtus a je vymyšlen, není ze strany multikulturních šílenců žádnou výjimkou. Tisíc let historie našeho národa, jeho hořké porážky i slavná vítězství, jsou překážkou neomarxistické kulturní frontě při tvorbě kosmopolitního člověka. Člověka zbaveného svých kořenů, tradic a svobody.


Kapitalisté oslavují pouze to, z čeho plyne maximální zisk. Tradice knížete Václava pro ně není svátkem atraktivním, proto je z jejich strany systematicky odsouvána do pozadí. Pomocí masových sdělovacích prostředků importují do Českých zemí svátky nepůvodní, komerčně však velmi výnosné a pomocí mediálního tlaku na mladou generaci vytváří "nové" tradice a svátky. Situace došla už tak daleko, že obecné povědomí o braku jménem Valentýn či Halloween je mezi mládeží širší než to, co tisíc let formovalo ducha českého národa. Co je cílem tohoto snažení? Kosmopolitní člověk, zbavený svých kořenů, tradic a svobody.

Osoba knížete Václava byla a je vnímána v Českých zemích různě. Pro nás, nacionalisty, znamená nosnou ideu české státnosti. Kníže Václav je pro nás vzorem panovníka, jehož ctnosti jsou v dnešní době tak postrádány. Odmítáme rázně směřování současné společnosti a to nejen české, ale i evropské. Nepřipustíme, aby naše identita zmizela kdesi na dně žumpy současného kapitalismu v rukou postkomunistů. Proto svoláváme na 28. září 2012 do Kralup nad Vltavou osmý ročník Svatováclavské manifestace!
Kdy? 28. září 2012 - 14:00 hod
Kde?
Kralupy nad Vltavou - vlakové nádraží

Na akci jsou vítány české prapory se lvem. Současně také jakékoliv transparenty vztahující se k identitě, národní či svatováclavské tradici.

Vyzýváme účastníky k důstojnému chování a dodržování pokynů pořadatelů. Konzumace alkoholických nápojů a kouření je na akci zakázáno.

Těšíme se na Vaši účast!