pondělí 3. září 2012

Akční týden proti nuceným pracím a solidarita v Kutné HořeV reakci na represe režimu vůči nezaměstnaným v rámci tzv. reforem, byla spuštěna kampaň "Řekni NE veřejné službě". Tato kampaň probíhá víceméně na různých místech v republice a v různé intenzitě. Co do rozsahu a záběru, měla největší ohlas v Kutné Hoře. Akce začala minulý týden a probíhá doposud.

"Startovací" akce byla zacílena bezprostředně na ty jenž veřejnou službu vykonávají přímo v ulicích. Proběhla krátká diskuze včetně distribuce materiálů a instrukcí. Ačkoliv již nuceně nasazení měli téměř po směně, zuřiví arbaitskomandéři po přečtení letáku volali Policii. I tato situace je ukázkou toho, že kapitalismus štve lidi proti sobě, přičemž reformy tento střet vyostřují.  


"Nucené práce se rozvracet nenecháme!" Nastala vcelku komická situace - Policie, jenž má bránit právo (i to ústavní!) byla přivolána k obraně zákonů, jasně porušující Ústavu ČR. Z naší strany však nedošlo k porušení žádného zákona, a ani to nebylo cílem. Po skončení maškarády a přehlídky policejních vozidel si vyměňujeme kontakty s nuceně nasazenými, ke koordinaci informačních schůzek a besed s dalšími partami.

Hodně lidem, ten den svitla naděje. Mnozí nemohli uvěřit, že nucené práce není třeba vykonávat, a že se jim lze vyhnout. Veřejná služba, stejně jako všechny reformy, je postavena na strachu a neznalosti. Na to jejich tvůrci spoléhají. Našim cílem je, aby v důsledku těchto protistavních reforem trpělo co nejméně lidí v našem okolí. Následující den byl Úřad Práce a jeho okolí našimi letáky doslova zamořen. Také byla domluvena beseda jenž se uskutečnila nadcházející den. Ta se konala v ranních hodinách. Opět došlo k distribuci našich materiálů - návodů jak se vyhnout veřejné službě. Beseda, na které jsme zodpovídali dotazy přítomných, se po chvíli změnila na docela zajímavou diskuzi. Díky tomu jsme zjistili, jaké situace institut veřejné služby ve skutečnosti vytváří. 

Následující dny distribujeme a šíříme naše materiály - ať už na Úřadu Práce či po městě. Rovněž se koná i druhá informační beseda s nezaměstnanými, opět rozdáváme návody, dáváme rady, diskutujeme. Těchto dvou besed se účastnilo přes 60 lidí. Drobných schůzí a konzultací s jednotlivci bylo opravdu nespočet. Na tuto dlouhodobou akci bylo použito téměř 1000 výtisků letáků.


Při diskuzích s nuceně nasazenými, jsme se velice dobře seznámili nejen s aspekty drábkovy mašinérie, ale také se situacemi a způsoby, kterými musejí dnes lidé přežívat, či z jakého důvodu přišli o práci, apod. Nutno podotknout, že na těchto nucených pracích jsme potkali lidi i starší padesáti let, pro které je ve svém věku nesmírně obtížné a sehnat si práci (v této lokalitě). Režim dokonce vyhnal na veřejné práce i matky se svými dětmi, jelikož mnoho z nich pro ně nesehnalo hlídání.

Potvrzuje se rovněž skutečnost, že veřejná služba vytváří nezaměstnanost likvidací pracovních míst, které jsou nahrazeny nucenou prací. Města rozpustí část technických služeb a úklid v ulicích ponechávají nezaměstnaným. Mnoho měst své zaměstnance propouští, právě proto, aby ušetřilo. Nutí je nedostatek prostředků, které rozděluje "zhora" stát krajům.


Dokazuje to, že jediným obranným prostředkem proti diktatuře (ať už politických stran, finančních a zájmových skupin) a alternativou vůči současnému režimu může být jedině účast lidu - samospráva - vláda "zdola".

Nechceme bojovat proti reformám tlacháním o jejich špatnosti, ale rovnou konat a uvádět v život naše myšlenky. Naše aktivita tímto rozhodně nekončí, a nadále se zaměříme na aktivity proti nuceným pracím.

To nebylo zdaleka vše. Úspěšně proběhla sbírka plyšových hraček pro děti. Těch bylo vybráno přes 30 kg. Část z nich již byla rozdána přímo dětem a část poputovala do projektu s "Žirafou v patách" a charity "Maják". Výtěžek z této akce poputuje z jedné půlky na financování dílen a z půli druhé na financování útulku. Pracovníci (a nejen oni) nám samozřejmě poděkovali. Sociální aktivismus chápeme uskutečnění našich myšlenek - snad i to může být inspirací pro ostatní skupiny.

Činy, ne slova!!!