středa 5. září 2012

Opravdový kacíř„Nikdo nemůže pochybovat, že jsme proletáři v boji na život a na smrt proti kapitalismu. Bojujeme za nový revoluční řád. V této souvislosti, je návrat buržoazie, jenž mává rudou hrozbou, absurdní. Skutečné nebezpečí, hrozba, proti které budeme nekompromisně bojovat, je pravice.“

Benito Mussolini 1945