pátek 3. srpna 2012

Organická demokracie


Demokracie ve velkém politickém celku nemá šanci na řešení všech problémů, neboť lidé jsou jim vzdáleni a nemají motivaci je řešit, moci se chopí skupiny, které prosazují svoje zájmy, převládá populismus, tedy slibování nereálných a někdy zhoubných myšlenek, které nezkušené a neznalé lidi oslovují. To je rozdíl od politického celku malého, kde se řešené otázky občana přímo dotýkají, obvykle je dobře zná, a proto má kompetenci a motivaci je řešit. (…) Demokracie na státní úrovni je totiž pouze svobodou volby mocenské skupiny. Pokud se účast ve volbách spojí s velkými penězi a omezenou možností propagace, je otázka, zda je z čeho volit.   

Vlastimil Podracký 

Více například zde.