čtvrtek 14. června 2012

AN Jih - sociální aktivismus


Již před nějakou dobou byla webem Revolta.info uveřejněna výzva na sbírku hraček.  Vybrané hračky měly být předány dětským oddělením v různých nemocnicích napříč republikou. Tato výzva byla pro aktivistické uskupení AN-Jih takřka povinností.  Během sbírky přispíváme i jistým finanční obnosem, který má pokrýt náklady na nově vyráběné plyšové medvídky.


Po nějaké době se konečně odhodláváme a k výše zmiňovaným plyšákům ještě vybíráme přes 1 500,- Kč, za které jsou nakoupeny omalovánky, bloky, fixy, pastelky, časopisy a různé malovací sady. Vybíráme jednu z jihočeských nemocnic, kam míříme obdarovat malé pacienty. Při vstupu na dětské oddělení se nás hned ujímá sympatická zdravotní sestřička, která nás vede k paní doktorce, která zrovna slouží směnu. Obě dvě jsou naším počinem velice mile překvapeny a několikrát se nás vyptávají co nás k takovémuto činu vedlo. Samy přiznávají, že se nestává moc často aby jejich oddělení někdo takto obdaroval. Po výměně pár slov a přislíbení další pomoci z naší strany, se všichni rozcházíme s dobrým pocitem do svých domovů. Celou akci můžeme hodnotit maximálně positivně! Tímto bychom rádi vyzvali další aktivistické skupiny k podobným činům solidarity. Acta non verba!


Redakce by pouze doplnila, že z vlastních zdrojů víme, že podobné akce se plánují na více místech republiky.