sobota 16. června 2012

Stávka horníkůI ve španělsku probíhají boje. V tomto případě vidíme boje horníků proti rušení svých pracovních míst. Vláda bank a neoliberalismus vytváří hustou síť vztahů, jejiž důsledky pociťuje každý. Faktická podoba této "vlády" není pouze bezprostředně ekonomická, nýbrž vytváří také svou formu myšlení i mezilidských vztahů. Chamtivost bank způsobila krizi. U nás takovýto režim dokáže úspěšně fragmentizovat síly zaměstnanců, takže propuštění a snižování mezd se stává pouze formalitou. Dokonce i rušení výhod vysloužilým horníkům v česku probíhá bez problému a v souladu s demokratickými právy. V souladu s demokracií probíhá i úspěšné popírání ústavy v podobě likvidace sociálního státu a veřejných služeb. V oblasti lidských práv jsme nuceni je v rámci NATO vyvážet, avšak v oblasti bydlení, základního lidského práva, spoléháme na "trh". Nedovolatelnost práva, rostoucí ceny a nezaměstnanost, rostoucí dluhy, teror exekutorské mafie, liberalizace veřejných služeb, korupce, to vše symbolizuje demokracii v naší zemi. EU? EU je policista chránící banky a lichvu. V Itálii, v Řecku páchají lidé sebevraždy z ekonomických důvodů - vždyť demokracie je vládou bank! Jenom bankám se mohou dát miliardové injekce v podobě výhodných úvěrů, které se potom poskytnou státům za těžký úrok. V rámci EU oškube Goldman sachs bank členské národní státy, které aplikovaly neoliberalismus jako státní ideologii. To způsobuje likvidaci pracovních míst a likvidaci veškekého sociálního systému - vznikají tak boje o přežití.