středa 9. května 2012

Vzpomínka...Tichá vzpomínka patří VŠEM, kteří v této bratrovražedné válce se ctí bojovali. Prostý voják bojující na té či oné straně nebyl primárně politikem, spíš vlastencem. Politiku ve válce dělají banky, korporace a politici... a jedno neoznačovatelné etnikum, jež má v těchto subjektech největší zastoupení...