středa 25. dubna 2012

Italská sociální republika 1943 - 1945„...bude republikou italských pracujících a už se ujala odhodlaného uskutečňování všech postulátů, které byly celých čtyřicet let napsány na praporech socialistického hnutí.“

Benito Mussolini

„Souběžně s cílenými vyhlazovacími akcemi probíhalo rušení sociálně revolučních opatření a zákonů, které Repubblica Sociale Italiana vytvořila. Mussoliniho přání, dovést zespolečenšťování tak daleko, aby poválečnou restaurační vládou již nemohlo být zrušeno, se nenaplnilo. 25. dubna 1945, 3 dny před zavražděním Benita Mussoliniho, nařídil dekret „výboru osvobození“ anulování všech sociálních reforem, obzvláště socialisací. Zničení reformního díla, které i rozhodný kritik jako Claudio Schwarzenberg řadí k nejprogresivnějšímu v italské historii, bylo předpokladem obnovení kapitalismu. Pád neofašistické republiky charakterizoval počátek politické a ekonomické restaurace, na níž měli rozhodující podíl i komunisté.“

 Ettore Vernier - Italská sociální republika