čtvrtek 26. dubna 2012

Faustovský člověk


 „Avšak právě, když se Spenglerem pohlížíme na úmluvu člověka s technikou jako na faustovský problém, začínáme už pohlížet na věc pod docela jiným zorným úhlem. Nejde přece o nic jiného než o faustovskou tragédii člověka. A tím, že člověk začíná poznávat, do jaké krise upadl vinou techniky, začíná už tohoto ďábla také přemáhat a pomalu se vybavovat z ďábelské smlouvy. Také Mefisto dal Faustovi do rukou všechny prostředky, aby získal moc a vládu nad světem, ale tato smlouva byla zrušena a Faust byl vysvobozen, když už nepoužíval těchto mocenských prostředků pro ně samy nebo pro sebe, nýbrž když jich použil pro všeobecný lidský účel a když je podřídil svému vnitřnímu snažení. V této chvíli nabyl moci nad těmito mocenskými prostředky i nad Mefistem a znovu získal svou duši.“ 

Ferdinand Fried - Sociální revoluce