středa 25. dubna 2012

Národní anarchismus - antisionismus


Ačkoliv jsou si lidé na celém světě zcela vědomi nepřiměřeného vlivu židovských nátlakových skupin, v  různých státních institucích a hromadných sdělovacích prostředcích v rámci Evropy a Severní Ameriky, z nichž většina je pod jejich plnou kontrolou, jen velmi málo z nich je ochotno to veřejně prohlásit ze strachu z pronásledování nebo z hrozby onálepkování „antisemitismem“.

Je faktem, že od jisté doby jsme byli uvrženi do víru rostoucího mezinárodního dluhového systému - elitní klikou Židů a jejich spojenců, kteří přes finance manipulují světovým děním ve svém vlastním zájmu. Toho bylo dosaženo jednoduše přes lichvu, ale také v důsledku zapojení se Židů do pašování, vydírání a dalších mafiánských metod v Americe 30. let, které vedly k financování a převzetí hollywoodského filmového průmyslu a v roce 1948, ke zřízení státu zločinců - Izraele. Sionismus není židovským nacionalismem, jak se nám snaží tvrdit, ale židovským imperialismem. 

Národní anarchisté nejsou „nenávistní“ vůči obyčejným Židům a ani nechtějí podkopávat jejich jedinečnou náboženskou a kulturní identitu, ale co nebudeme tolerovat, je pokračující zotročení našeho národa, menšinou upířích parazitů, jejichž záměrem je rozdělování světových zdrojů ve snaze vytvořit globální trh. Jsme přesvědčeni, že způsobem, jak bojovat proti sionismu je i nadále odhalovat pokrytectví těch, kteří na jedné straně používají nacistického holocaustu k vyvolání sympatií a na druhé straně brutálně potlačují dlouho trpící Palestince v jejich vlastní zemi.   

Více než 90% současných Židů jsou potomky chazarského národa (polokočovného turkického národa), který pod tlakem pravoslavné církve a islámu konvertoval k židovství a stal se Chazarskou říší, která se nacházela v osmém století v oblasti Kaspického a Černého moře. Ve skutečnosti nemají dnešní židé vůbec žádnou rasovou nebo územní souvislost s Blízkým východem. Národní anarchisté podporují palestinské intifády, stejně tak židovské skupiny jako Neturai Karta a další odpůrce sionismu, kteří se snaží odhalit židovské lži a narušit uměle udržovaný stát Izrael, stejně jako jeho ideologické křídlo Mossad a organizační nervové centrum, které pokračuje ve své činnosti v samém srdci Spojených států. Sionismus je nepřítelem všech národů a musí být poražen.  

Překlad z anglického originálu manifestu Národního anarchismu.