středa 21. března 2012

Domovní prohlídky v západním Německu


Úterý ráno (13. 3.) 6:00. Speciální jednotky německé police prohledávají domy a byty národních aktivistů ze 4 spolkových států (Porýní-Falc, Severní Porýní-Vestfálsko, Durynsko a Bádensko-Württembersko). Cílem policejního zásahu byla skupina aktivistů sdružující se okolo skupiny "Aktionsbündnis Mittelrhein" (Koalice pro Střední Rýn ). Důvodem k zásahu proti této konkrétní skupině, měla být jejich přílišná aktivita proti tamním antifašistům, dále pak konstatování tajné služby, která uvedla, že se jedná o "zločinecké sdružení".

Všechny policejní prohlídky  v 33 bytech a 19 různých městech proběhly v naprosto totožný čas. 24 aktivistů je od úterka stále drženo ve vězení! Pár hodin po skončení represí se v Dortmundu schází na 95 aktivistů, kteří protestují proti uvěznění jejich kamarádů. Den poté, takřka v celém Německu probíhají akce, které vyjadřují solidaritu s 24 vězněnými a poukazují na totalitní praktiky státu.

Více informací o akci v Dortmundu zde .
Více informací o celém případu zde.