čtvrtek 1. prosince 2011

Blázna vydal na p. Fialu zatykačNeuplynulo ani pár týdnu co byl novodobý politický vězeň pan Ing. Jiří Fiala propuštěn a už se má opět stěhovat do výkonu trestu, přestože Nejvyšší soud jeho neoprávněné držení zrušil. Asi si říkáte jak je to možné? Vítejte v Kocourkově, v zemi neomezených možností a nabídek. Redakce webu Revolta.info tímto žádá všechny své čtenáře, aby se snažili na tento případ co nejvíce poukazovat mezi svými kamarády, kolegy a známými (využívejte všech možných prostředků: mail, sociální sítě a různé komunikátory).

Převzato z webu K213:
V posledních záchvěvech choré mysli se snaží soudce Blázna stihnout, co se dá - a tak vydal na pana Fialu zatykač a zaslal mu příkaz k nástupu trestu.

Ptáte se, kterého, když jej zrušil Nejvyšší soud ?

Té proměněné podmínky, č.j. 1 T 39/2007, kterou právě teď už nemá na základě čeho proměnit. Přesto, jeho původní rozsudek o proměně podmínky formálně zůstal v platnosti, čehož se snaží nyní tento nebezpečný magor zneužít.

Tedy : Blázna dobře ví, že rozsudek, na jehož základě podmínku proměnil, zrušil před třemi týdny Nejvyšší soud, přesto pošle p. Fialovi příkaz k nástupu trestu.

Okatější zneužívání pravomoci si už sotva lze představit.

Pochopitelně příkaz byl vystaven ihned poté, co pan Fiala podal za sdružení K 213 návrh k soudu na zbavení soudce Lázny způsobilosti k právním úkonům.

Prosíme v této souvislosti veřejnost o součinnost, která bude k pacifikaci tohoto magora zjevně nezbytná :

1) Ti z vás, kteří jsou v Brně, nechť se neprodleně dostaví na Nejvyšší soud, požádají o rozhovor kohokoliv ze zodpovědných funkcionářů (nejlépe předsedkyni soudu Brožovou), vysvětlí mu situaci a současně trvají na tom, aby se zástupce Nejvyššího soudu dostavil na pondělní jednání na Míčánky ve věci p. Fialy, neboť je nepochybné, že se Blázna pokusí p. Fialu zatknout právě tam.

2) Současně, prosíme, podejte neprodleně Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně trestní oznámení na soudce OS P-10 JUDr. Ondřeje Láznu pro zneužívání pravomoci.

3) Ostatní, pokud jste u internetu, prosíme, informujte o tom neprodleně sdělovací prostředky (všechny) a ministerstvo spravedlnosti a žádejte stanovisko ministra spravedlnosti k této pokračující zvůli. Písemně, mailem, jakkoliv.

A všechny výsledky vašeho počínání oznamujte redakci. Bez zbytečných odkladů.

Věříme, že Bláznu dostaneme do blázince dříve nežli on znovu zatkne pana Fialu.

Všem, kteří budou spolupracovat na úspěšném závěru tohoto dramatu, přejeme hodně štěstí !!