úterý 8. listopadu 2011

Rozhovor s propuštěným politickým vězněm J.Fialou