úterý 13. září 2011

Mýty a realita Venezuelského zápasu proti drogám


Venezuela, ako mnohé iné krajiny z Latinskej Ameriky je západným médiami často označovaná ako veľkoproducent drog, drogové semenište, centrum drogových ciest a operácii, alebo drogový piráti. Tieto mediálne kampane nabrali na neskutočnej intenzite najmä po vypovedaní protidrogových jednotiek USA z Venezuely. Je tato krajina na tom s drogami skutočne tak ako to opisujú média? Vysvetlenie nám podá článok v ktorom Romain Mingui z protidrogového inštitútu Venezuely s číslami v rukách vysvetľuje mýty a realitu o Venezuele.


Zrušenie dohody medzi Venezuelou a USA a vykázanie amerických protidrogových jednotiek (Drug Enforcement Administration - DEA) z jej územia rozpútal neuveriteľnú mediálnu a psychologickú vojnu proti Venezuele, riadenú z Washingtonu. Je počuť záplavu deklarácií severoamerickej vlády, ktoré vytvárajú zdanie, že vo Venezuele kraľujú drogy. Tieto „klepy“ aj napriek tomu, že sú vyvrátené správami medzinárodných inštitúcii zaoberajúcich sa drogovou problematikou vo svete, naďalej síria veľké nadnárodné mediálne impériá s jasným poslaním pre konzumentov týchto správ. Očierňovať Venezuelskú vládu. Primárny cieľ týchto kampaní je zameraný na vytváranie a vyvolávanie zlého obrazu Venezuelskej vlády a jej socialistickej cesty. Majú urobiť z Venezuely pred svetom komplica medzinárodného drogového obchodu, aby toto následne umožnilo odôvodniť akýkoľvek vojensky zásah proti Venezuele s odvolaním sa na legitímnu vojnu za záchranu zdravia a života vo svete. Ešte čerstvá dohoda o využití siedmych vojenských základní USA na území Kolumbie priam materializuje toto nebezpečenstvo do skutočnej reality. Je tu však aj iný aspekt ohľadom útokov na venezuelskú vládu o ktorom chceme hovoriť. Je to o príčinách týchto nekonečných mediálnych kampaní plných klamstiev. Tou hlavnou je zameranie sa vlády USA proti venezuelskému systému, ktorý sa stal brzdou ich záujmov v Latinskej Amerike.

V pokračovaní sa zameriame na 5 hlavných mýtov ktoré vraj robia z Venezuely narkotrafikantov.

1) Venezuela nespolupracuje v medzinárodnom boji proti drogám

8. augusta 2005 Venezuela oficiálne ukončila spoluprácu so svojimi severoamerickými kolegami z DEA ( organizácia boja proti drogám z USA) a vykázala túto organizáciu aj so všetkými jej agentmi z územia Venezuely. Vládne autority doložili, že agenti organizácie DEA viac času trávili špionážou, ako bojom proti drogám. DEA mala svoje kancelárie priamo v sídlach Venezuelského protidrogového úradu (Oficina Nacional Antidrogas venezolana – ONA) a do týchto priestorov nemal prístup ani samotný riaditeľ ONA

Zrušenie dohody s DEA neznamená izoláciu Venezuely v protidrogovom boji, ako sa to snažia donekonečna opakovať všetky veľké média, pretože Venezuela má naďalej viac ako 50 medzinárodných dohôd s 37 štátmi sveta, väčšinou z Európy. Taktiež naďalej pokračuje spolupráca so severoamerickými protidrogovými inštitúciami v USA pre potláčanie drog. O tom dobre svedčí skutočnosť, že bolo vydaných množstvo medzinárodných narkotrafikantov zadržaných vo Venezuele do rúk spravodlivosti štátov, ktoré o ich vydanie požiadali. Napríklad Kolumbia, Taliansko, Belgicko, Francúzko a v neposlednej rade aj samotné USA. Okrem týchto bilaterálnych dohôd a ich napĺňanie Venezuela plne spolupracuje s Medzinárodnou komisiou pre kontrolu drog ( inštitúcia ktorá závisí na USA a tvorí aj jej veľkú časť), ďalej s Komisiou pre omamne latky pridruženej pri OSN a v neposlednej rade taktiež s Interpolom. Počas roku 2008 zástupcovia zo Španielska, Nemecka a Francúzka spolu s Venezuelou a ONA realizovali množstvo seminárov a pracovných schôdzi, ktoré vyústili v podpísanie vzájomnej dohody v boji proti drogám. V septembri 2009 sa Venezuela účastní ako hostiteľ každoročného zasadania riaditeľov protidrogových organizácii jednotlivých štátov Latinskej Ameriky so zameraním na boj proti drogám HONLEA (podľa anglického názvu Head of National Drug Law Enforcement Agencies) Tieto stretnutia realizované pod záštitou OSN majú za úlohu posilňovať kooperáciu medzi jednotlivými štátmi Latinskej Ameriky v potieraní obchodu s drogami na regionálnych úrovniach. Ako pozorovatelia sa učastnia Európske, Ázijské a Africké krajiny a ich zástupcovia.

Inými slovami. Povedať, že Venezuela nespolupracuje na medzinárodnom poli v boji s drogami, alebo že je dokonca izolovaná, je úplne obyčajná mystifikácia a klamstvo najnižšej úrovne, ktoré neobstojí hodnoverné ani po dobu tlače takejto správy v tlačiarni. Jednoduchou analýzou sa dá doložiť že Venezuela so cťou plní všetky svoje medzinárodné záväzky na poli v boji s drogami a plne spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami.

2) Prezident Venezuely Hugo Chavez je „ulahčovateľ“ medzinárodného obchodu s drogami

Počas jednej návštevy Kolumbie dna 20. Januára 2008, bývali riaditeľ kancelárie pre kontrolu drog v Bielom Dome vyhlásil, že : “ Hugo Chavez Frias sa zmenil na jedného “uľahčovatela” distribúcie kokaínu do Európy a ostatných regiónov hemisféry” (čítaj do USA). Toto vyhlásenie predniesol pán Walters bez jediného dôkazu, alebo vysvetlenia, kde sa k tomuto tvrdeniu dopracoval. Nejde však o nič iné ako o snahu namočiť Huga Chaveza a zároveň utvrdiť verejnosť, zo spolčenia prezidenta Venezuely s medzinárodným obchodom s drogami. Je to presne tá istá mediálna hra výmyslov, klamstiev a falošných obvinení, akú s úspechom používa USA v histórii, či sa jednalo o napadnutie Panamy v roku 1989, alebo vpáde USA do Afganistanu v roku 2001 ( tento krát kvôli terorizmu). Toto je aj jeden z hlavných príčin uzavretia paktu s Kolumbiou s názvom Plán Kolumbia o posilnení vojenskej účasti na území Kolumbie s odôvodnením pomoci jej boja proti partizánom. Povedané veľmi stručne. Jedná sa o veľmi nebezpečnú zbraň vojenskej propagandy, ktorá predchádza vojenskému napadnutiu.

Podľa správy OSN, 50% kokaínu vstupuje do USA na pobreží pacifiku a 38% kokaínu vstupuje do štátov po ceste lemujúc pobrežie krajín centrálnej Ameriky. Inými slovami, podľa správy OSN 88% z celkového množstva kokaínu čo vstupuje na územie USA nejde cez Venezuelu. Ak by Hugo Chavez bol tým napomáhačom narkotrafikantov ako tvrdí bývalý riaditeľ Walters z Bieleho Domu, bolo by možné, aby podľa údajov z roku 2008 v Európe klesol počet a zadržaných a odsúdených Venezuelčanov zo 121 na 30? Nemalo by to byt potom snáď naopak? A môže niečo také o svojich občanoch prehlásiť USA?

Správa OSN o stave drog vo svete uvádza niekoľko veľmi zaujímavých a objasňujúcich čísel k celej tejto problematike.

Najväčší producent kokaínu na svete so svojimi 61% ročnej celosvetovej produkcie je Kolumbia. Ďalším najväčším svetovým producentom, pre zmenu ópia, so svojimi 92.5% ročnej celosvetovej produkcie je Afganistan. Je asi len zhoda náhod, že v oboch krajinách má nesmierne silné zastúpenie pravé armáda USA. V prvej je to vďaka programu “Plán Kolumbia” a v druhej vďaka vojenskej okupácii pod názvom “ Trvalá Sloboda” Sprava OSN ďalej dokladá, že vojenská prítomnosť USA dosiahla v boji s drogami v oboch štátoch katastrofálne výsledky. Kolumbia produkuje kokaín prakticky už 10 rokov bez poklesu produkcie a Afganistan dokonca zvýšil svoju produkciu ópia o celých 141% počas prítomnosti armády USA.

Takže sa natíska otázka. Kto je tu vlastne “ulahčovateľ”?

3) Venezuela hosťuje a ochraňuje medzinárodných narkotrafikantov

Na toto klamstvo sa dá odpovedať jednoducho. Od čias keď Venezuela vykázala DEA z územia Venezuely, nie je práve najlepší nápad zapliesť sa do obchodu s drogami na tomto území. Čísla hovoria jasne za všetko.

V roku 2004, ešte za účasti DEA vo Venezuele bolo zadržaných a odsúdených 1179 narkotrafikantov, z čoho bolo 273 cudzincov.

Štyri roky neskôr, teda v roku 2008 a bez účasti DEA bolo vo Venezuele zadržaných a odsúdených 9133 narkotrafikantov, z toho 419 cudzincov. Bez pomoci a účasti DEA predstavovalo navýšenie zadržaných a odsúdených osôb celých 675 % oproti roku 2004 a účasti DEA na procese.

Keď by sme spočítali obdobie posledných štyroch rokov, keď na území Venezuely ešte pôsobila DEA a porovnali to so štyrmi rokmi venezuelskej slobodnej a zvrchovanej politiky boja proti drogám bez účasti DEA na procese, dostaneme nasledovné čísla. Za pomoci DEA počas jej posledných štyroch rokov pôsobenia vo Venezuele bolo celkovo zadržaných 8 823 osôb. Za to isté obdobie bez pôsobnosti DEA, vlastné Venezuelské protidrogové jednotky zadržali a odovzdali do rúk spravodlivosti 15 174 osôb. Teda celkový nárast zadržaných osôb o 72%.

Len v samotnom roku 2007 bolo 68 policajných vysokých funkcionárov obvinených a následne odsúdených kvôli spolupráci s narkotrafikantami. V roku 2008 bolo 14 hláv drogových mafii, ktorý si mysleli že nájdu útočisko vo Venezuele zadržaných a odovzdaných do štátov svojho pôvodu. Išlo o Kolumbiu a USA. Medzi zadržanými bol aj Kolumbijčan Marcos Orozco Wilches, Aldo Álvarez Duran, Farid Domínguez, y Gustavo Otero Borrero medzinárodne hľadaný kvôli obchodu s drogami. Predovšetkým však môže byt Venezuela pyšná na zadržanie asi najhľadanejšieho muža drog súčasnosti Hermagoras González Polanco "El Gordo"(tučný), šéf drogového kartelu La Guarija a hlavný dirigent polovojenskej organizácie Autodefensas Unidas de Colombia – AUC ( spojená samo obrana Kolumbie). Mimochodom toto zadržanie len potvrdzuje úzke prepojenie paramilitantných skupín v Kolumbii, vlády a drogových kartelov. Taktiež v tom istom roku sa podarilo zadržať šéfa Kolumbijského kartelu Atlantico – Norte (severný Atlantik) Libardo de Jesús Parra González, ktorý bol zadržaný v Maracaibo. Všetci títo medzinárodný zločinci boli odovzdaný Kolumbii alebo Interpolu.

Talian Giovanni Civile zadržaný v septembri 2008, o ktorého vydanie požiadalo Francúzko, zatiaľ čaká na ukončenie vydávacieho protokolu vo väzení . Aj napriek tomu že DEA bola vykázaná z územia Venezuely, naše úrady naďalej spolupracujú s USA o čom by mohli rozprávať narkotrafikanti ako Daniel Ervin Davis, alebo Mexičan Luis Ramón Guerra, ktorý boli vydaný nášmu veľkému susedovi.

Kde hľadať dôvody, tak masívneho zatykania v posledných 4 rokoch? Kým za pôsobnosti DEA na území Venezuely narábala DEA s menami a informáciami o šéfoch jednotlivých klanov, tajne a výlučne pre svoju potrebu, po ukončení spolupráce sa tieto informácie dostali do rúk Venezuelským úradom, ktoré na základe nich zatkli a vydali do príslušných krajín 23 šéfov medzinárodných drogových klanov.

Venezuela obnovila svoju zvrchovanosť v boji s drogami a zmenila sa na skutočne peklo pre medzinárodných narkotrafikantov.

4) Konzumácia drog vo Venezuele sa podstatne zvýšila od čias vyhostenia DEA z krajiny

Podľa sprav ONA ( venezuelská organizácia pre boj s drogami) je na uváženie fakt, že zadržané množstva drog sa už merajú v gramoch a nie v tonách. V posledných rokoch boli zadržané rekordne množstva drog, čo znamenalo tvrdú ranu obchodu s drogami vo Venezuele. Teraz je hlavným cieľom ONA upriamiť svoju pozornosť na konzumenta a to nielen represiami ale hlavne prevenciou.

Na tomto poli ONA zastrešuje všetky organizácie v krajine zaoberajúce sa bojom s konzumáciou drog na území Venezuely. Pre zjednotenie rôznych systémov prevencie vydala ONA v roku 2008 plán s názvom “Výsada hodnoty života” čo je vlastne návod pre všetkých ľudí krajiny ako môžu zápasiť proti všetkým typom konzumácie drog od základu. Vo všetkých statných školách republiky sa rozbehli rôzne krúžky vzdelávania na zlepšenie pedagogických znalosti, aby posolstvo, ktoré odovzdávajú učitelia svojim žiakom bolo účinnejšie. Na univerzitách boli vytvorené a rozvíjajú svoju činnosť interné antidrogové oddelenia pre zlepšenie prevencie na univerzitnej pôde. Na zamestnaneckej úrovni ONA spolupracuje so všetkými firmami nad 50 zamestnancov so zameraním na minimalizovanie konzumácie drog na pracovisku. Na druhu stranu, početné športové podujatia napríklad volejbalové stretnutia, futbal, box, alebo šach sú organizovane cez ONA v ľudových spoločenstvách veľkých miest v krajine, aby sa mladý zapájali do športových aktivít namiesto drogovania. Na viac, protidrogová agentúra sa podujala pracovať aj so špeciálnou časťou obyvateľstva, kde sa konzumujú drogy z rôznych socialno - kultúrnych dôvodov ako sú deti a mladistvý na ulici, ľudia vo väzeniach, komunity indiánov, zdravotne postihnutý obyvatelia, alebo komunity na hraniciach s Kolumbiou – najväčším producentom kokaínu na svete. Okrem vyššie uvedeného, treba tiež spomenúť 11 296 dobrovoľníkov, ktorý sa pripojili k pomoci boja s konzumáciou drog k rôznym antidrogovým organizáciám a spolkom po celej krajine. Táto nikdy nekončiaca práca, ale prináša svoje ovocie v podobe znižovania konzumácie drog v krajine. Podľa údajov ONA Venezuela má v súčasnosti množstvo skonzumovaných drog na obyvateľa veľmi nízke, jednoznačne nižšie ako Európske krajiny a neporovnateľne nižšie ako najväčší spotrebiteľ drog na svete USA. Napríklad obyvateľ New Yorku má spotrebu kokaínu 12 krát vyššiu ako obyvateľ Paríža a obyvateľ Paríža má svoju spotrebu niekoľkokrát vyššiu ako ktorýkoľvek obyvateľ nejakého väčšieho mesta vo Venezuele. (Podľa štatistiky OSN za rok 2008 ma Venezuela dokonca menšiu spotrebu kokaínu na osobu ako obyvateľ Slovenska. poz. prekl.)

5) Výsledky v boji proti drogám dosiahnuté vo Venezuele sú žalostné.

Existuje jedna skupina ľudí, ktorá už určite neverí týmto mediálnym klamstvám. Pýtate sa ktorá to je? Predsa narkotrafikanti vo Venezuele. Pozitívne výsledky v boji proti drogám Venezuelskej vlády stúpajú stabilným spôsobom od čias vyhostenia DEA.

Kým v roku 2004 bolo na území Venezuely s pomocou jednotiek DEA zachytených 43 ton drog, po vyhostení DEA stúplo množstvo zachytených drog na číslo 77.5 ton drog. Dosiahnuté pozitívne výsledky v záchyte drog je možné dobre doložiť pri porovnaní posledných štyroch rokov pôsobenia DEA na území Venezuely a nasledujúcich štyroch rokov bez účasti DEA. Kým za periódu s účasťou DEA bolo celkovo zachytených 150 884.65 kg drog, za rovnakú periódu bez účasti DEA sa podarilo odchytiť už 250 298.19 kg drog. Môžeme konštatovať 63% zvýšenie úspešnosti protidrogových zásahov bez účasti DEA.

Snáď ani netreba pripomínať, že dosahované dobré výsledky v boji s drogami majú stúpajúcu tendencia. V roku 2008 počas protidrogovej operácie “Boquete” ( operácia štrbina) bolo zničených 223 provizórnych pristávacích dráh, ktoré sa využívali na prepravu drog. Do tejto operácie sa zapojilo 600 funkcionárov z ONA, členovia Národnej armády a Národnej polície. Tiež boli použite vrtuľníky MI – 17 a lietadla F – 16 vybavene špeciálnymi Čínskymi radarmi uspôsobenými na boj s narkotrafikantami. Taktiež likvidácia výrobných laboratórií, ktoré lemujú zásadne len hraničnú čiaru s Kolumbiou je jedna z priorít Venezuely. V roku 2007 bolo zničených 12 takýchto výrobných laboratórií. Každá jedna s kapacitou výroby 1 tony kokaínu denne. Tieto výsledky sú potvrdene oddelením pre boj s drogami pri OSN a uvedené vo výročných správach tejto organizácie v správe o svetovom stave drog, odkiaľ boli čerpané čiastočne aj informácie pre tento článok.

Kompletné správy za rok 2007 a rok 2008 je možné stiahnuť a pozrieť na uvedených linkách: