čtvrtek 19. května 2011

Stojí za to podpořit...


Ten kdo si myslí, že se reformy vlády nedotknou našich životů, mýlí se. Chystají se škrty snad ve všech oblastech. Ale obyčejní lidé přeci nemohou pykat za ty, kteří republiku rozkradli. Není fér, aby bylo 10 milionů lidí ožebračováno na úkor větších zisků několika jednotlivců. Reformy, jak je představila vláda, povedou k postupné privatizaci veřejných služeb. Počínaje zdravotnictvím a důchody konče. 

Solidarita – princip, na kterém jsou tyto služby postaveny, má být nahrazena kupčickým tržním mechanismem, jenž degraduje pomoc na obchodní tovar. Žádná z těchto reforem, nemá za cíl vyřešit skutečný problém. Zásadně nesouhlasíme s arogantním chováním vlády, vadí nám absence referenda, které by zcela jistě rozhodlo ve prospěch občanů. Proto stojí za to, tuto akci podpořit, neboť obavy obyčejných lidí a požadavky odborů jsou zcela oprávněné.