středa 13. dubna 2011„Sovětský svaz není jen nejsvobodnější zemí; je to země vytvářející nový typ demokracie, Sovětský svaz vyzdvihuje vysoko na štít demokratické zásady, popírané v některých zemích ... Hned teď po uveřejnění návrhu nové ústavy SSSR možno říct, že v dějinách Evropy začíná nová éra. Nová sovětská ústava znamená pokrok pro celý svět. Zejména hluboce na mne působí, že v návrhu nové sovětské ústavy nejsou dělány žádné rozdíly mezi různými národy. Nová sovětská ústava nejenom uskutečńuje nejlepší hesla Velké francouzské revoluce, ale rozvíjí je i dále, ovšem na jiné sociální základně. Tím se SSSR stává dědicem rozvíjení evropské kultury." (výrok byl pronesen v době probíhajících stalinistických čistek a odsunu tisícovek lidí do gulagů pozn.red.)