úterý 12. dubna 2011

Sionisté plánují pochod Prahou, aneb tip na nedělní výlet !


Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Izrael (zkr. ICEJ) v České republice hodlá 17. dubna v Praze pořádat akci pod názvem "Pochod dobré vůle", který má podle organizátorů deklarovat skutečnost, že "antisemitismus do slušné společnosti nepatří".
 
Tato organizace s velmi složitým názvem na svých stránkách vyjadřuje podporu politice státu Izrael a logicky i mezinárodnímu sionismu. Na webu www.icej.cz se lze rovněž dočíst například toto: "ICEJ podporuje Izrael, protože jej milujeme, jsme jeho dlužníky a snažíme se poslouchat Boží slovo. Nesnažíme se naplnit nějakou agendu spojenou s očekáváním konce věků, nýbrž stojíme na biblických zásadách. Sionu ohlašujeme, že jeho obnova v moderní době není historickou náhodou, nýbrž naplněním Božího slova (Ez 36:24-26, Lk 21:24). Izrael čeká slavná doba, přestože před úsvitem mohou přijít ještě těžké časy. Avšak tato vize neselže a z židovského Jeruzaléma bude vycházet slovo Hospodinovo a „národy se již nebudou učit boji" (Iz 2:1-4)." Organizace podle článků zveřejněných na webu považuje všechny "propalestinské" aktivity za překrucování skutečnosti a izraelskou agresi vůči pásmu Gazy za nanejvýš ospravedlnitelnou.
 
Pokud by náhodou někdo příští neděli měl cestu do Prahy, nebylo by vůbec od věci se po obědě jít podívat na Staroměstské náměstí. Podle dlouhodobé předpovědi má být o víkendu hezky, a tak se vám naskytne bezpočet možností. Můžete se například s účastníky pochodu milovníků Izraele zastavit u pomníku mistra Jana Husa a popovídat si s nimi o krásách Prahy či jim ve vší slušnosti vysvětlit, že v srdci ČESKÉHO hlavního města sionismu pšenka nepokvete. 
 
Více ZDE