neděle 13. února 2011

Zajímavá úvaha člena K213 : Proč musí jít Fiala sedět? Aneb ničeho se mocní nebojí tolik, jako solidarity ovládaných a její účinnosti.


Aby člověk pochopil smysl lidského života, musí se zákonitě zabývat stvořením světa, musí přemýšlet o té dlouhé cestě, kterou lidstvo za ty tisíce a milióny let ušlo. Nemůže se zabývat jen svým životem, tj. někdy od data svého narození, neboť ten obrázek by byl jen velmi úzký.

Já když se budu snažit vysvětlit, proč musí Ing. Jiřího Fialu (dále jen Jiřík) uklidit do vězení, nepůjdu tak daleko jako je samé stvoření světa, i když určitě i tam by se našly prvky vzdoru a touhy po svobodě, za což právě Jiřík bojuje. Ale já se nechci zabývat tím, co ho k tomu, co Jiřík dělá, vede. To už dokonce často zaznělo (*1), já se budu zabývat tím, pro koho a čím je nebezpečný, a to mi stačí se vrátit zpět o několik set, maximálně o několik tisíc let.

V poslední době - a jsem tomu rád - se čím dál tím více hovoří o New World Order, česky Novém světovém řádu (*3) (dále jen NWO), někdy se také používá název Nový světový pořádek, ale protože toto s pořádkem nemá nic společného, zůstanu u názvu Nový světový řád.

U nás se tomuto tématu věnuje např. server reformy.cz. Ve zkratce, je to „teorie“ o tom, jak skupina lidí se chce zmocnit vlády nad světem, a to skrytě, nenápadně, aby ti, které to postihne, si ani vlastně nevšimli, co se děje. Tajně se toto děje proto, aby se náhodou ti, kterých se to týká, a těch je většina, nedozvěděli, co se děje a proti tomu, co se chystá a těm, co to chystají, se nevzbouřili. Toto se totiž týká i těch, kteří tento systém silou chrání, tj. Policie, vězeňská služba, justiční stráž, armáda aj.

Nebudu tady rozebírat teorie, jak se tato skupinka samozvolených vyvolených chce dostat k moci, samozřejmě jednak přes podvody, spekulace, vyvolávání konfliktů a válek, které nejen poražené, ale i vítězné státy uvrhují do dluhové závislosti. Nebudu se zabývat tím, jestli tito samozvolení vyvolení mají nějaký etnický, náboženský či jiný společný základ. Budu se zabývat tím, co je jednou ze základních podmínek existence takovýchto temných sil.

Tou je nefunkční, zkorupmovaná, režimu poplatná justice.

Je to totiž právě ona, která veškeré zločiny těchto temných sil legalizuje, ať jsou to zločiny typu exekucí, kdy povinný kvůli 206 Kč dluhu, který po nákladech právního zastoupení, nákladech soudního řízení a nákladech exekuce dělá 15.000 Kč, může přijít o byt či dům. Je to právě justice, která legalizuje, resp. se aktivně podílí na tzv. konkurzních podvodech, kdy se za bílého dne „z moci úřední“ rozkrade majetek do té doby prosperujícího českého podnikatele. Je to opět justice, která kryje „drobnou hospodářskou kriminalitu“ našich politiků v řádech stamilionů a miliard tím, že nikoho neodsoudí, když to za ní již předtím neudělají další části OČTŘ, tj. policie a státní zastupitelství, které pravidelně „nic nevyšetří“ - a nikoho neobviní.

Na několika akcích na téma NWO, kterých jsem se v poslední době účastnil , padlo i několik myšlenek, jak se s nebezpečím NWO vypořádat. Jednou z nich bylo např. založit novou politickou stranu, což je sice myšlenka zajímavá, ale jak ukazuje nedávná zkušenost např. z Holandska (Pim Fortuyn) či Rakouska (Jorg Heider), když se náhodou objeví charizmatický politik, který jaksi jde proti establishmentu, jaksi neočekávaně umře a jelikož je politická strana založena na kouzlu jeho osobnosti, tak ještě chvilku nějak funguje - a pak upadá.

Co se politika UKIP Nigela Farage, známého kritika EU, týče, tak ten nehodu v letadle přežil spíš díky náhodě. Což mi připomíná heslo „kdyby volby mohly něco změnit, tak by je dávno zakázali.“

Pokoušet se cokoli změnit nějakou násilnou formou, tj. nějaká metoda Rudých frakcí, to je prostě naprostý nesmysl, navíc mohu říct, že jsem se s takovou myšlenkou, někým reálně přednesenou, ani nesetkal. Jak něco takového může dopadnout, je patrné např. na případu Silent Broterhood.

Přiznám se, že nikde jsem neslyšel, že by řešením boje proti NWO měl být funkční právní stát. Ono totiž ty zákony proti vzniku něčeho podobného máme, a ty současné zákony nejsou tak špatné (kromě samozřejmě pár protiústavních, ale to je na další debatu), máme např. zákony proti korupci, máme zákony proti praní špinavých peněz, máme zákony proti trestnému činu vlastizrady a vybízení k válce. Máme institut propadnutí příjmů z trestné činnosti. Máme celý systém OČTŘ, čítající tisíce mužů a žen (navíc - zvláště pak na státních zastupitelstvích a soudech - vysoce nadstandartně placených). Máme věznice. Tj. systém je připraven, je nastaven. Není třeba zakládat nové politické strany, či vymýšlet znovu kolo. Problémem tohoto systému je, že nefunguje.

Jiřík, a teď doufám, že ho neurazím, není nebezpečím pro systém jako takový, pro těch několik desítek případů, kdy pomůže rodičům (nejen otcům, i když většinou jim, ale i matkám, anebo babičkám) ke spravedlnosti, k tomu, aby mohli vídat své potomky atd. To v těch desítkách tisíc podobných případů je opravdu jen kapička v moři. A i když pro zúčastněné rodiče a prarodiče má takovéto „i když jen částečné“ vítězství ohromnou cenu, tak systém jako takový to neohrozí.

Nebezpečí pro systém je jinde.

Jiřík svým jednáním, které občas není ortodoxní, ukazuje, že to jde. Že je možné donutit Justici (OČTŘ), Státní správu atd. k tomu, aby jednala, jak má, tj. dle zákona a pro blaho občanů, tak jak má, tak, jak jsou za to placeni. To je pro systém tím opravdovým nebezpečím.

Velmi názorným příkladem úspěchu metody „Fiala“ je např. kauza tzv. samolepkových teroristů Patrika Vondráka a Míši Dupové. Za skutky, jakým je vylepování samolepek (které mimochodem není obsaženo v trestním zákoně, kde je obsaženo vše, co je zakázané, vše ostatní je dle ústavy dovoleno), byli více než rok odposloucháváni, více než rok vazebně stíháni, na kauci téměř půl milionu korun propuštěni na svobodu, do doby, než budou pravděpodobně odsouzeni. Celý případ, jehož nesmyslnost a účelovost je jasná i úplnému právnímu laikovi, doposud nezaznamenal – a to i přes skvělé výkony právníku (Mgr. Chvolenský) - žádné úspěchy.

Jediným - alespoň dle mého názoru dosavadním - úspěchem bylo odstoupení soudkyně Věry Bártové na základě záruky sdružení K 213 a přiložené stížnosti na množství procesních pochybení v dosavadním průběhu řízení.

Tato snaha o dodržování zákonů těmi, kteří jsou za to placeni, má tu ohromnou výhodu, že je bezpartijní, bez ideologie, bez směru (levice/pravice), na tomto se shodnou všichni slušní lidé (samozřejmě kromě zločinců) bez ohledu na přesvědčení, politickou příslušnost či vyznání. Proto také Jiří, i když je - jak sám nedávno napsal - proizraelský a proamerický (USA), tak mu to nebrání, aby se zastal někoho, kdo je nezákonně vězněn a souzen, a naopak kluci zase s Jiříkem poté, co byl odsouzen, udělají rozhovor, nebo přetisknou jeho článek.

A právě ve výše uvedeném je ohromná síla, a oni to vědí, a proto se toho tolik bojí.. A je úplně jedno, jestli se např. soudkyně Bártová vyloučila proto, že psychicky neunesla tu potupu, že se někdo odvážil rozebrat všechny její chyby a na tyto upozornit (tady ještě chci upozornit na to, že toto např. právník, který má pud sebezáchovy, to udělat nemůže, neboť se mu klidně může stát, že bude vyloučen z advokátní komory, a s prací advokáta, na kterou se tolik let připravoval, konči), je zcela jedno, jestli se soudkyně bála toho, že Jiřík přijde na hlavní líčení a „pokouše biřice“ (jak kdysi předseda soudcovské unie v televizním vysílání oznámil, že Ing. Fiala měl někomu z nich „ukousnout ruku“), jde o to, že jeho metody, které jsou dle mne naprosto ospravedlnitelné a pochopitelné, jsou hlavně účinné. A to je to, oč tu běží.

Když společně dosáhneme toho, že tu bude opravdu fungující právní stát, a jak jsem již psal, veškeré struktury jsou připravené, jen je „donutit“, aby fungovaly tak, jak mají, tak dokážeme porazit i to ohromné zlo, jímž je NWO, a které se vznáší nejen nad naší malou globalizovanou zemičkou, ale i nad celým světem.

A proto se snaží Jiříka někam uklidit (nejlépe do vězení), aby měli dál na ty své prasárny hezky klídek a teploučko.

A to nesmíme dovolit.


Celý článek -  ZDE

Žádné komentáře:

Okomentovat