sobota 12. února 2011

Evropa pohřbívá multi-kulti... jen na oko!


Někteří lidé mají oproti ostatním znatelnou výhodu v přesném odhadnutí vývoje v nedaleké budoucnosti. Ti, kteří vidí dále než své okolí, nemají tuto schopnost ku prospěchu ale spíše ke škodě. Učebnicovým příkladem budiž současné procitnutí západoevropských politiků, kteří hážou přez palubu svůj vlastní projekt multikulturní společnosti. Prý selhal. Ti, kteří to veděli už dávno, si mezitím vysloužili v lepším případě veřejné pranýřování v systémových médiích, v horším případě paragrafy, soudy a někdy i kriminál. Jenže těchto několik buřičů a rouhačů na sebe začalo strhávat příliš velkou pozornost občanů zemí, kde se s praxí multi-kulti setkávají na ulicích každý den.

Proto politici rychle obrací zrak davu sami na sebe s prohlášeními, že pohřbívají multi-kulti koncepci a omezují imigraci. Zapomínají přitom na to, že jsou sami viníky této situace a obratem "po větru" se pouze snaží přesvědčit znepokojené voličstvo o tom, že problém řeší. Neřeší. Jde pouze a jen o hru s preferencemi, kdy se tyto strany snaží ukrojit stranám zaměřeným protiimigrantsky část z jejich preferenčního koláče.

Neřeší ani důsledek, natož příčinu celého problému. Problému úbytku Evropanů v důsledku vysokých životních nákladů a degenerace lidských hodnot v kapitalistickém světě, který veškeré hodnoty měří pouze penězi.

Imigrace se kapitalistům hodí, neboť imigranti pracují za podstatně nižší mzdu než evropské obyvatelstvo. Při možnosti zaměstnat imigranta místo Evropana volí řada zaměstnavatelů možnost první právě kvůli nižším nákladům na život a tudíž nižším požadavku mzdy. Evropan tedy, často bez práce, čelí tlaku materialistické společnosti a její pokřivené hodnoty vytěsňují z jeho života reprodukční úlohu a úlohu předání hodnot dalším generacím. Evropská civilizace, relativně vyspělá, tak čelí stejně jako kdysi Římská říše vnějšímu lesku a vnitřnímu úpadku. Říman, zprvu udatný voják a budovatel, se s přílivem a příjimáním neřímského obyvatelstva a jeho pronikáním do všech struktur státu stal marnivým zbabělcem a statistou ve své vlastní zemi. Stejně tak Evropané, dnes zabývající se malichernostmi a zbytečnostmi v honbě za mamonem, nevidí pravou příčinu úpadku, který se začíná projevovat. Vidí jen důsledek a proto na zvolání evropských politiků pravděpodobně uslyší.

Nepříznivý vývoj to však maximálně zpomalí.

Jen málo lidí vidí za důsledkem i příčinu. Ta se nevyřeší výměnou jednoho politika za druhého, nebo dokonce výměnou názorů u jednoho politika. Vyřeší se pouze kompletní změnou vládnoucího systému.

Celý článek ZDE

Žádné komentáře:

Okomentovat