pátek 11. dubna 2014

Alain de Benoist: O aristokracii

 

„Byla to ona (de Benoistova babička pozn. red.), kdo mě naučil význam rčení "urozenost zavazuje": Tedy, že příslušnost k aristokracii nespočívá v těžení z více privilegií, než mají ostatní, nebo v požívání dalších práv, ale v tom brát si sám na sebe větší zátěž, být si více vědom svých povinností, cítit větší zodpovědnost než ostatní. Chovat se ušlechtile bez ohledu na to, z jaké třídy pocházím, znamená nebýt sám se sebou nikdy spokojen, nikdy neuvažovat prospěchářsky, znamená to krásu nezištnosti, "zbytečných" výdajů, ušlechtilých gest, přesvědčení, že cokoliv, co jsem udělal, jsem mohl učinit ještě lépe, že je odporné chlubit se tím, co jsem vykonal. Že kvalita člověka je zkoušena jeho schopností jednat proti jeho vlastním zájmům, kdykoliv je to nezbytné."

Alain de Benoist (Mémoire vive)