úterý 11. února 2014

Podpora Karenů


Doslova před několika hodinami dorazila skupinka italských identitářů do Barmy. Jak jsme jiý několikrát v minulosti informovali, italští přátelé zde dlouhodobě podporuji místní Kareny. Národ, který již více jak 60let bojuje o svojí nezávislost.

Podpora Karenů je v italských nacionalistických kruzích opravdu široká a stojí za ní vícero organizací. V předešlých reportážích jsme především jmenovali SOL.ID, který minulý rok společně s EFSK (a i za Vaší vydatné pomoci) zorganizoval pomoc Srbům na Kosovu a Metochiji. Dále můžeme jmenovat například CasaPound Italia, který na podporu Karenů pořádá různé sbírky a dobročinné prodeje, z kterých je posléze financována podpora tohoto obdivuhodného národa.Dlouhodobě se (nejen) podporou Karenů zabývá i - pro české prostředí málo známa - organizace nesoucí název La Comunità Solidarista Popoli – Onlus. Ve zkratce lze říci, že jde o skupinu lidí, kteří se dle vlastních slov zabývají pomocí etnickým skupinám nebo celým národů žijícím např. ve strádání a hladomoru, bojujícím za svoje práva, tradice, identitu a svobodu. 

Organizace se staví na podporu boje za zachování kulturní a identitární rozmanitosti světa proti současnému režimu, který svým multikulturalismem postupně tvoří jen šedou masu lidí bez identity. Popoli - Onlus je financován především z veřejných sbírek, pořádání koncertů či večeří. Do vybraných oblastí vysílá i řadu odborníků jako jsou například lékaři, zdravotní sestry nebo logisti, kteří s organizací dobrovolně spolupracují.


Lékař, novinář, architekt to jsou jen některá povolání, která na letošní společnou humanitární misi vyrazila. Cílem letošní akce je postavit malou nemocnici ve vesnici, kterou před lety pomáhal Popoli - Onlus zbudovat. Mezi Kareny se podařilo přivést i řadu léků, které jsou zde nedostatkovým zbožím.