sobota 25. ledna 2014

Výzva k solidaritě!!!Číslo účtu: 2800279598/2010
Zpráva pro příjemce: Ukrajina

Povinností nás všech je projevit solidaritu s ukrajinskými nacionalisty! Není čas na výmluvy a řeči! Nastal čas ukázat, že naše ideály nejsou jen prázdná slova! V současné době může být naše podpora "pouze" symbolická, ale i tak má pro naše kamarády ohromný smysl! Je čas jednat!