pondělí 7. října 2013

Mezinárodní Třetí Pozice: Politická Deklarace


Pátým svazkem Edice Eidos je Politická Deklarace z dílny Mezinárodní Třetí Pozice, která volně navazuje na námi již dříve zveřejněného Politického Vojáka z pera jednoho ze zakladatelů Mezinárodní Třetí Pozice Dereka Hollanda. Svazek je opatřen úvodem shrnujícím vznik, přelomové události organizace a politická východiska „třetí cesty“, tak jak byla politicky prosazována britskými aktivisty na přelomu 80. a 90. let.  

Obsah Politické Deklarace: 
1) PRVENSTVÍ DUCHA  
2) MRAVNÍ ŘÁD  
3) OPOZICE PROTI MATERIALISMU  
4) SIONISMUS A PALESTINSKÝ LID  
5) IDEÁL VLÁDY LIDU  
6) RASOVÁ A KULTURNÍ ROZMANITOST  
7) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
8) HROZBA VLÁDY PENĚZ  
9) POSTOJ TŘETÍ POZICE K SOUKROMÉMU VLASTNICTVÍ  
10) SVĚTOVÁ NÁRODNOSTNÍ REVOLUCE 

Stahujte ve formátu PDF zde.

Upozorňujeme čtenáře, že naše pojetí světa a člověka se v některých bodech  výrazně liší od zde předloženého manifestu. My nevěříme v přirozený řád - pro nás je jen člověk pánem forem, jimiž stanovuje hodnoty proto, aby pro něj byl život snesitelným. Pravda je jen interpretace a ta povstává z genetické podstaty jednotlivého lidského druhu. I přesto má však zde předkládaný text své důležité místo v naší edici.