sobota 3. srpna 2013

Sol.Id. - První mise evropských dobrovolníků v zemi BúrůSolidární mise tentokrát mířila do Jihoafrické republiky, za účelem pomoci místní bílé menšině, Afrikáncům. Samotnou misi předcházela několikaměsíční sbírka, která byla díky solidaritě členů a příznivců sdružení Solidarité Identités co do rozsahu taková, že umožnila přímou pomoc tam, kde to bylo nejvíce potřebné.Delegace dobrovolníků zamířila do městečka Kleinfontein, kde pobývala týden. Její členové se setkali s členy místní komunity a zástupci místních burských pomocných institucí jako Oranjekas, HNP nebo družstevní banky spravované místními, a předali pomoc, kterou s sebou z Evropy přivezli. Ta zahrnovala dary a finanční prostředky, jenž budou použity na rekonstrukci místní školy, jejich učeben ale také financování chodu školní jídelny apod.Hlavní manažer projektu Ruben uvedl „Rozhodli jsme se spolupracovat s ostatními partnerskými búrskými institucemi, za účelem pomoci této diskriminované menšině v jižní Africe“, a zároveň vzkázal „Jsme hrdí na to, že náš projekt našel tak velkou podporu a solidaritu v Evropě“.