úterý 30. července 2013

Humanitární pomoc Srbům na Kosovu a Metochiji


Kosovo je historickým srbským územím, již 14 let je však okupováno silami NATO a tamní Albánci zde nelegálně vyhlásili svůj narkostát. Srbové se stali obětí etnických čistek, jejich vesnice byly vypalovány a oni sami byli zabíjeni a masově vyháněni ze svých domovů. Albánští extrémisté ničili a vypalovali rovněž staleté srbské kulturní památky, středověké kláštery a kostely, zapsané na seznamu UNESCO. Bylo vyhnáno na 200 000 Srbů a dalších nealbánců a na 1 000 civilistů bylo albánskými extrémisty povražděno.

Dnes zůstávají v Kosovu již jen zbytky původního srbského obyvatelstva, žijí v ghetech obklopeni nepřátelskou albánskou většinou. Jsou neustále vystaveni brutálnímu útlaku a šikaně ze strany Albánců. Nemohou se svobodně pohybovat mimo enklávy, v nichž žijí. Albánci jim omezují dodávky vody i elektřiny a znemožňují jim, aby se mohli zaměstnat či se alespoň zabývat zemědělstvím. Mezi Srby tak panuje uměle vyvolaná velká nezaměstnanost a chudoba.

Řada lidí je zásobována potravinami jen díky humanitárním organizacím. Nezřídka také dochází k fyzickým útokům na Srby. Cílem albánských institucí je Srbům i dalším nealbáncům co nejvíce ztížit život a vypudit je z jejich domovů. Neustále hrozí, že se stanou obětí nové etnické čistky.

Proto Srbové žijící v Kosovu potřebují naši pomoc, aby se jejich životní podmínky zlepšily a aby přežili ve svých odvěkých domovech a nestali se vykořeněnými uprchlíky. Evropská fronta solidarity pro Kosovo zahajuje sbírku na humanitární pomoc, kterou vybereme, osobně předáme potřebným přímo na Kosovu. Pomoc bude předána základní škole v jednom ze srbských ghet na Kosovu a také tamním chudým rodinám s malými dětmi.

S organizováním humanitární pomoci na Kosovu máme již zkušenosti a o celé této sbírce i naší cestě na Kosovo budou vydány podrobné reportáže s detailními informacemi o předání humanitární pomoci i o lidech, kterým pomůžeme. Celou tuto akci organizujeme společně s přáteli z Evropské fronty solidarity z Itálie, Belgie, Francie a dalších zemí, kteří mají již s touto humanitární pomocí bohaté zkušenosti a kteří rovněž pořádají sbírky ve svých zemích.

Finanční pomoc můžete posílat na tento účet: 2800279598/2010, do zprávy pro příjemce dávejte poznámku „Kosovo“.

Dále můžete také věnovat hračky pro děti, čisté oblečení, hygienické pomůcky… Jakou formou tuto pomoc budete moci předat, vás budeme později informovat. Projevme lidskost a pomozme bratrskému slovanskému národu. Nezapomeňme, že naši bratři Srbové v minulosti vždy stáli při nás. Za první světové války nás masivně podporovali v našem úsilí o vytvoření samostatného českého státu. V roce 1938 se hlásili na pomoc naší vlasti desítky tisíc srbských dobrovolníků. V roce 1968 byli Srbové opět při nás a pořádali masivní demonstrace proti okupaci naší vlasti. Naše vláda se však zachovala zrádně a hanebně, když v roce 1999 podpořila bombardování Srbska a v roce 2008 uznala jako jedna z prvních „nezávislost“ Kosova. Proto alespoň my ukažme, že vláda není národ a že my stojíme na straně na straně Srbského národa a jejich práva na zachování srbské identity na Kosovu a Metochiji. Každá pomoc má pro trpící Srby na Kosovu ohromný význam. Srbský prvek se z regionu postupně vytrácí a Srbové zde přicházejí o svou identitu. Dokažme všichni společně, že nám není osud srbského národa lhostejný a pomozme!


... 

Akce podobného rázu v podání nacionalistů z kolektivu Revolta.info a Rupicapra zde a zde.