středa 17. července 2013

Homo economicus„...Místo mozku má automat na třídění myšlenek, jehož projevy se dělí na výnosné a neproduktivní. Mezi neproduktivní hodnoty patří všechno, co se nedá proměnit za peníze, pocty, moc nebo slávu. Tento mocně propagovaný moderní člověk je mravně a duchovně slepý a hluchý, prootže se snaží umlčet své svědomí. V důsledku duchovní genocidy, jíž byl podroben, tento moderní člověk zapoměl, že každý tvor, každý čin i každá myšlenka má své přesně vymezené místo v bytí a jen tehdy, je-li správně na tomto místě, vykoná své poslání. Není-li na svém místě, je příčinou běd a neštěstí, působí rozvrat, jakého jsme nyní svědky."

Miroslav Dolejší