středa 20. března 2013

U Damašku se bojuje za EvropuJiž dva roky se Sýrie zmítá v ničivém konfliktu. Tento konflikt rozhodně není povstáním, jak tvrdí západní sdělovací prostředky, ale obyčejná silová intervence západu. Konflikt v Sýrii je bojem mezi suverénním státem a jeho legální vládou a teroristy všeho druhu podporovanými Západem a jeho tajnými službami.

Syrská svobodná armáda je grupou vycvičených zabijáků a atentátníků různých národností, barev a odstínů. Není to jen intervence silová. Je to také mediální válka, která je proti Sýrii vedena, stejně jako v případě Iráku, nebo Libye. Tyto umělé konflikty byly rovněž mediálně kryty a dá se říci, že média se stala jedním z nástrojů války. Nástrojů na vytváření konfliktů a jejich obhajobu. A reportéři a zpravodajské agentury tak válečnými zločinci a štváči.

Co je skutečným důvodem války v Sýrii? Syrská vláda prováděla svoji vlastní politiku domácí i zahraniční, a proto přišel trest. Uměle vytvořený konflikt zvenčí, který má jediný cíl - svrhnout legální vládu a následně vytvořit jeden z dalších z loutkových režimů v tamním regionu. Sýrie má navíc strategickou polohu mezi Izraelem, Irákem a Tureckem. Je předmostím pro útok na Irán, a aby byl tento útok úspěšný, je nutné destabilizovat celou oblast a především „neposlušné země“.

Lid v Sýrii se ale nikdo neptal, zda vykonavatele vůle Západu - teroristy - berou jako obhájce svých práv a své reprezentanty. Už jenom skutečnost, že se syrský lid společně vzdoruje těmto „osvoboditelům“ bezmála dva roky, o něčem vypovídá. Strůjci konfliktu počítali s tím, že bude brzy rozhodnuto, ale přepočítali se. Vidina anarchie, která vládne v Iráku a saláfistické běsnění v Libyi, ničení infrastruktury a domovů lidí přímo v Sýrii stačilo na to, aby pochopili, odkud vítr vane a začali se organizovat. Navíc mnoho Syřanů má již osobní zkušenost s těmito vykonavateli příkazů Západu - terorizují, mučí, unášejí a zabíjejí obyvatele, kteří se nechtějí přidat na jejich stranu. Neváhají ani likvidovat nemocnice, školy, úřady a další veřejné instituce. Většina obyčejných obyvatel Sýrie tyto „bojovníky za demokracii“ má prostě za teroristy, kteří cíleně systematicky ničí prosperující zemi, v níž panovala náboženská tolerance, která v žádné jiné zemi neměla prakticky obdobu. Pro takové země, jako je Katar, Saudská Arábie nebo Izrael a jeho vazal USA, představuje toto přátelské soužití kulturní nebezpečí, neboť jejich cílem je právě vyvolat střet civilizací a kultur.

Jaká vlastně byla Sýrie?
Syrský stát je lidově demokratickou socialistickou republikou. Bašár Asad byl zvolen ve všelidovém přímém referendu do čela země. Jako jediný stát v oblasti nemá Sýrie žádný dluh vůči zahraničí, ani MMF. Nezaměstnanost téměř neexistovala. Sýrie byla také zemí s velice rozvinutým sociálním systémem. Pod „diktaturou“ strany Baas, Sýrie vzkvétala. Vedle vysokého hospodářského rozvoje, bylo provedeno spousty reforem a výstavby. Byl vybudován průmysl, školy, nemocnice, infrastruktura, silnice, železnice, přehrady, elektrárny, vodárny, kostely… Zemědělství před válkou zajišťovalo nejen soběstačnost, ale rovněž bylo spousty zemědělských produktů vyváženo do řady zemí. Stát vlastnil strategický průmysl a odvětví, soukromý sektor byl rovněž široký – od zemědělství, přes stavebnictví až po řadu služeb. Zdravotní péče byla na dobré úrovni a zdarma. Sýrie, jako jediný stát v oblasti uzákonil povinnost chodit do školy. Veškeré vzdělání bylo zdarma, včetně vysokoškolského. To vše se vybudovalo během posledních čtyřiceti let – a to vše je nyní cíleně ničeno. Zejména civilní objekty - nemocnice, cenné památky, stejně i celé obytné čtvrti v řadě měst se mění v hromadu suti, trosek a mrtvých.

Následky tohoto konfliktu, včetně jeho skutečného pozadí, nastavuje světlo na záměry těch, kteří za ním stojí. Tedy ti, kteří se prohlašují za „jediné reprezentanty lidu Sýrie“, ti, jenž jsou pouhými vykonavateli příkazů ze Západu, loutkami na provázku cizích zájmů. Syrská exilová vláda, jenž byla „vyhlášena“ (stejně jako řada „opozičních skupin“) nebyla narozdíl od Bašára Asada nikým zvolena. Je jen skvadrou finančníků a plutokratů. Její požadavek, aby Bašár Asad odstoupil, je docílit stejných následků jako v případě Libye nebo Iráku. Tyto země přišly o své „diktátory“. A dnes? Dnes jsou tyto země uvrženy do doby kamenné, jsou pouhými koloniemi, které se zmítají v sektářském násilí.

Boj za Evropu
Sýrie hrdě čelí americko-sionistickému imperialismu - teroristům v žoldu mezinárodního kapitálu a mezinárodních bank, jenž neuznávají suverenitu a celistvost Sýrie. Vláda České republiky otevřeně kolaboruje s imperialistickými štváči. Cílem fundamentalistického běsnění zaplacené a vyzbrojené Západem, jsou také kostely nebo ruská menšina. Ti, kdož nevěří pojetí víry povstalců, jsou zabiti. Skutečným cílem konfliktu v Sýrii je destabilizovat celou oblast a vyvolat střet civilizací, tedy konflikt mezi křesťany a muslimy, aby sionisté žili v klidu v Palestině a poté vytvořili Velký Izrael. Syrský voják, bojující v ulicích syrských měst, je obráncem své vlasti, ale také obránce Evropy! Neboť v momentu, kdy padne Sýrie, je pouze otázkou času, kdy bude na řadě Evropa. Porážka americko-sionistických zájmů kdekoliv na světě je i malým vítězstvím a nadějí pro nás – v Sýrii se proto bojuje i za nás!


Podpořte projekt Evropské Fronty Solidarity pro Sýrii!
Kontakt: esfsczech@hushmail.com

Číslo účtu: 2700392008/2010