úterý 26. března 2013

Boj proti globalizaci


CasaPound vedle pomoci, kterou poskytuje ve své zemi – od distribuce potravin, pomoci při přírodních katastrofách, po poskytování bydlení a zázemí pro chudé rodiny a jednotlivce, pomáhá rovněž i za hranicemi. Za dobu dvou let dokázal CasaPound prostřednictvím organizace Solidarité Identités (SOL.ID.) pomoci kosovským Srbům, Karenům, nebo domorodému obyvatelstvu v Africe, (v současnosti plánuje například rozsáhlou pomoc národu Búrů - bílé menšině v JAR),  ale i jinde ve světě s pomocí organizace Comunitá Popoli.(část dialogu je anglicky)
Po pomoci Karenům v Barmě a srbské menšině v Kosovu, zahájil CPI nový mezinárodní projekt ve prospěch keňských sirotků. První humanitární mise v Africe SOL.ID., francouzské neziskové organizace, byla vedena delegací z CPI, včetně jejího šéfa Gianluci Iannoneho. Mířila do Keni, za účelem návštěvy tamních sirotčinců a vesnic. Hlavní důvodem této akce byla distribuce potravin, léků a knih, ale také příprava k zahájení kooperačních vztahů pro tvorbu seminářů, kurzů, pomoci ale i hospodářských plánů, včetně plánů na financování malých podniků a družstev.

„Dnes je život dětí v Keni rozdělen buďto na práci na poli nebo na studium ve škole“ – řekl Iannone. „Chceme alespoň v malé míře pomoci vytvořit další příležitosti, uspořádávat pravidelné odborné kurzy a školení, vytvářet alternativy přímo na místě a pomáhat získávat finanční prostředky pro tuto činnost, která může nastartovat hospodářský růst, aby i tyto děti mohly žít lépe a mohly se vymanit ze začarovaného kruhu nevzdělanosti, hladu a bídy. Mladí musejí mít jinou možnost než hladovět nebo opustit svoji zemi a hledat útočiště jinde“ dodává. „Nadnárodní společnosti a banky pouze vykořisťují Afriku.“ Dále Iannone dodává - „Evropská politika se hroutí a hrozí, že na břehy Evropy dorazí miliony přistěhovalců, novodobých otroků. Itálie je na přední linii. Miliony přistěhovalců je tlačeno směrem k našemu pobřeží díky této novodobé formě moderního otroctví a jeho kosmopolitních principů“. Zdůrazňuje - „Pokud nechceme, aby se svět stal obrovskou babylonskou věží, lidé musí spolupracovat a zůstat pány ve své vlastní zemi!“ – Zde Iannone správně vystihl snažení nadnárodních finančních institucí a světových plutokratů, o umělé vytváření a řízení chudoby prostřednictvím lichvářských praktik a úrokového otroctví v různých zemích světa, ve prospěch plánů na světovládu, viz. článek „Humanitární a rozvojová pomoc - nová tvář imperialismu“ nebo video.


Dále Iannone zdůrazňuje - „Globalizace ničí Afriku, stejná politika ničí Evropu, což vede mnoho lidí k tomu, aby opustili svoji zemi. To vytváří tavící kotlík moderních otroků. Lidé musí spolupracovat a zůstat v jejich vlastní zemi, pro jejich vlastní dobro. CasaPound a SOL.ID. jsou v přední linii tohoto boje. Poselství tohoto projektu je následující – „Všechny národy světa musí společně stát proti globalizaci, proti tomuto modernímu otroctví. Musíme zvrátit tento trend. Státy a národy světa, svobodné, nezávislé se vzdělanými občany, ne otroky!“

Doslov: Vzhledem k pozici Itálie a možnostem našich přátel má tato aktivita zcela jistě své opodstatnění a význam. Ačkoliv je toto téma kontroverzní, je nutno podotknout, že boj CasaPoundu proti globalizaci probíhá v drtivé míře v jeho domovské zemi a jak již bylo zmíněno, nejedná se jenom o pouhé demonstrace nebo poskytování pomoci italským rodinám. Nakonec vzkaz tohoto projektu pro nás také něco znamená – společně tvořit hnutí solidarity, které bude schopno reagovat na nespravedlnost, podat pomocnou ruku našim lidem v nouzi a zároveň nabízet alternativy. To by měl být cíl. A namísto hledání se v minulosti, žít pro budoucnost.