čtvrtek 17. ledna 2013

Přísaha Legionářského hnutíLegionářský život je krásný ne díky bohatství, prostopášnosti nebo luxusu, ale díky šlechetnému kamarádství, které všechny Legionáře zavazuje v posvátném bratrském boji. Zabijeme v sobě tento svět za účelem vybudování nového, jehož výše bude dosahovat nebes. Můžeme tak stvořit duchovní prostředí, morální klima, ve kterém se může zrodit hrdina. Tento hrdina povede náš lid na cestě k jeho velikosti. Z této legionářské praxe vzejde nový člověk, muž s vlastnostmi hrdiny, obr našich dějin. 

 PŘÍSAHÁME:

1) že budeme žít v chudobě a zabijeme v sobě jakoukoliv touhu po materiálním obohacování.
2) že budeme žít tvrdý život zproštěný závazků a odložíme stranou přepych a nadbytek.
3) že se vyvarujeme jakékoliv snahy vykořisťovat jakéhokoliv člověka.
4) že budeme přinášet trvalé oběti za naší zem. 
5) že budeme bránit Legionářské hnutí celou silou proti všemu, co by mohlo vést na cestu kompromisu, nebo proti čemukoliv, co by mohlo třebas jen snížit jeho morální normy.

                                                                    AŤ ŽIJE SMRT!

Čtěte také:
Legionářské hnutí v Rumunsku, část 1
Legionářské hnutí v Rumunsku, část 2