pondělí 1. října 2012

Svatováclavská demonstrace - projevy

 

Zdravím Vás přátelé, kamarádi, dnes se scházíme na Svatováclavské manifestaci s pozměněným místem konání oproti uplynulým sedmi ročníkům právě v Kralupech nad Vltavou – v místech, kde Svatý Václav, patron české země a symbol naší státnosti, vyrůstal.

Dnes, v časech železného věku – v dobách zániku tradic, kdy národy Evropy umírají pod rukou tyrana, český národ není výjimkou. V takových časech, jak praví legenda, mají z hory Blaník na svých koních vyrazit Blaničtí rytíři se Svatým Václavem v čele. Zde je jasná symbolika zásahu shůry. Přičemž v to, že nás v naší situaci, kdy stát je rozkraden, podpora tradiční rodiny nahrazována podporou imigrace, nepřirozeností a multikultura ohrožuje naši českou identitu, v to dnes věřit nelze!

Právě síly zániku, které mají na svědomí, že se naše země otřásá v samotných základech, způsobily, že my národovci, patrioti a nacionalisté všech směrů, dostáváme se do pozice jistého průlomu, který dává probudit ducha rytířskosti v každém z nás. Navzdory tomu, jak národ upadá ve správě národa jiného - kulturně i etnicky naprosto odlišného, navzdory tomu téměř zlomený duch Čech, Moravy a Slezska stále však neporažen volá po svobodě! Svobodný tento národ ovšem nikdy nebude, dokud bude přejímat za svá pravidla, která mu nejsou přirozena – pravidla jak kulturní, ekonomická, tak i duchovní. Právě ekonomicky jsou dnes země západu ničeny nadnárodním bankovním systémem, který zapřičiňuje prakticky veškerý rozklad hodnot. Národy, jež nejsou z to se podvolit kapitálu jsou napadány vojensky a jsme to i my, kteří jsme dnes v této jeho agresivní americko-izraelské mašinerii využíváni a to právě v dobách, kdy svět se opět nachází na pokraji nebývalého válečného konfliktu.  

Ztrácíme tedy svou státnost, identitu a přejímáme zanikající západní kulturu za svou, stejně jakožto její ekonomický systém, jež zcela evidentně a prokazatelně míří ke svému konci. Jeho podpůrce a zcela loajální pochlebovače pak volíme do svých prezidenstských fukcí a přebíráme jejich pamětní odkaz, jako v případě vraha Havla.   

Odkaz Svatého Václava dnes však vzpomene jen málokdo z nás. Namísto postav českých dějin, jejichž vlastnostmi byla hrdost, střídmost a poctivost, uctíváme památku lhářů, podvodníků a vrahů. Mějme tedy my všichni v srdci pravé národní hrdiny, namísto zaprodanců, kteří neznaje vyšší principy s falešnými úsměvy předali tuto zemi do rukou cizích národů, jejichž invazivní povaha, či záliba ničit vše, co je nám drahé, je nejen dnes, ba i s přihlédnutím na historické události, zcela evidentní, přičemž o které národy se jedná snad netřeba připomínat.

Vzepřeme se tedy současnému systému a po vzoru našich předků postavme opět pevné základy pro budování silného hrdého státu. Buďme opět národ, který drží při sobě, nenechme si vnutit názory a ideologie, jež naší krvi nejsou vlastní! Dbejme všichni vyšších principů morálky, jež se v nás dnešní systém pokouší zabíjet! Identita, solidarita, askeze a úcta k odkazu skutečných otců národa jsou ty pravé hodnoty, které jednou povedou k překonání rozkladného materialismu a egalitářských principů. Nenechejme se oklamat iluzí svobody, jež vytváří systém parlamentní demokracie a usilujme o její rozvoj v organické podobě, která nepřipouští pouze volbu vládnoucích zájmových skupin, namísto které nabízí skutečnou volbu každého z nás. Nenechejme mezi sebe jako celek vrazit klín a nevěřme lžím o názorových rozporech v jednotlivých podobách národovectví, když veskrze nejpodstatnější princip národní pospolitosti a sociální vzájemnosti zůstává nedotčen. Vytrvejme ruku v ruce i přes tíhu okovů systému v našem společném boji a stejně jako kníže Václav, tak i my nedejme zahynouti sobě, ni budoucím! 

Děkuji .

Druhý projev

Drazí kamarádi a kamarádky, když jsem doma přemýšlel o čem tady dnes budu mluvit, napadla mě témata rozličná. Chtěl jsem mluvit o problémech domácích i zahraničních. Chtěl jsem mluvit o tom, jak našim jménem vláda dělá z českých vojáků okupanty, ať už v bývalé Jugoslávii, Afghánistánu nebo Iráku, o tom jak dokáže český člověk odsuzovat vpád ruských vojsk do své země a jedním dechem schvalovat bombardování Srbska, Iráku, Libye a zahraniční mise české armády, které se vlastně od té ruské mise v 68. neliší. Chtěl jsme mluvit o pokrytectví českých médií i většinového obyvatelstva, když upozorňují na nedodržování lidských práv v Rusku, Číně, Bělorusku, Ukrajině a přitom v České republice se také nedodržují! Chtěl jsem mluvit o úžasu některých lidí nad zatčením ruské kapely Pussy Riot, o happenincích na jejich podporu a chtěl jsem se zeptat, kde byli tihle humanisté, když se stejné věci děly u nás, když byli zatýkáni lidé jen pro to, co zpívali!

Chtěl jsem mluvit o problémech nezaměstnanosti, o tom, jak se z českého dělníka stává pouze otrok nadnárodních firem, pro které dře za minimální mzdu. O problému bydlení, chtěl jsem mluvit o tom jak si v zastupitelstvech měst sedí šéfové realitních kanceláří a stavebních firem, kteří kupují zemědělskou půdu za pakatel a pak mění územní plány - z pole je rázem parcela a staví na nich domy a byty, které pak prodávají za miliónové částky, tak že vlastně český dělník nebo mladá rodina má problém vůbec sehnat střechu nad hlavou! 

Chtěl jsem mluvit o spoustě problémů, chtěl jsem zde žalovat na spoustu věcí, ale nakonec jsem si uvědomil, že tohle my všichni moc dobře víme a snažíme se tenhle stav změnit. Nakonec jsem si vlastně uvědomil, že tahle obžaloba dnešního systému zaznívá na podobných akcích pokaždé!

My dnes ale slavíme den České státnosti, svátek Svatého Václava, knížete českých zemí a patrona českého lidu. Aspoň v tento den by měl každý Čech, Moravan i Slezan vzpomenout tohoto svatého muže našich dějin a vzít si příklad z jeho života a snažit se podle toho chovat. My zde toto děláme, vzdáváme hold patronu naší země, dnes tímto shromážděním, po zbytek roku naší aktivitou. Vy, co jste se tady dnes sešli, moc dobře víte, jak se má správný člověk chovat. Odkaz Svatého Václava žije ve Vás! Po celý rok se snažíte naší zemi pomáhat. Stejně jako kníže Václav pomáháte potřebným - chudým rodinám, malým dětem, nemocným, pomáháte přírodě i zvířatům. Nezapomínáte ani na neprávem vězněné, či politicky perzekuované osoby. Tahle země lidi, jako jste Vy, potřebuje. Jste jedni z posledních, kdo má v našem státě smysl pro humanitu, sociální cítění a pokoru! Nejste moderní, rádobyhumanisté, kteří módně pomohou každému, jen když je to IN a na vlastní národ zapomínají. Tihle lidé jsou tu dnes také! Nejsou však mezi námi. Stojí na jiném místě tohoto města a křičí demagogická hesla o zlých neonacistech. Oddávají se drogám a alkoholu, háží jablky a hruškami a proto jim média tleskají, dělají totiž práci za ně. Učí mladé lidi lžím, učí je fetovat a chlastat a pak takový člověk nemám vůbec páru o světě kolem něj a politik má pak volný prostor pro svojí šmelinu a jiné zločiny! Jenže Vy nejste jako oni, kdož káží lásku a humanitu, svobodu a mír a hned v další větě schvalují policejní zatýkání pouze za slova vyřčená či napsaná, schvalují bombardování měst, vraždění civilistů, otrockou práci, nebo lichvu. My se stavíme proti nim! Proti těmhle ubohým existencím! Nestavíme se proti nim se zbraní! Nýbrž s dětskými hračkami a pastelkami, které pomáhají dětem v nemocnicích, jídlem, které zasytí chudé, s oblečením na zimu pro sociálně slabé, s pytli psího žrádla, které pomáhá v útulcích, se svými pažemi, jež čistí naši přírodu, stavíme se proti nim se svojí pokorou proti jejich sobeckosti! 

Každý občan téhle země, by si měl uvědomit, že když národ nevzkvétá umírá budoucnost jeho dětí! Nejsme na světě kvůli mamonu, za kterým se dost lidí žene každým dnem. Jsme tu kvůli svým dětem! Jsme tu proto, abychom generacím po nás přicházejících předali zdravou zemi a národ. Stejně tak jako kníže Václav i my musíme žít své životy ne pro sebe, ale pro ostatní! Každý z nás nejprve musí začít u sebe, učit se, pracovat, pomáhat... Vy co jste zde to děláte správně! Svůj boj proti tomuto prohnilému kapitalistickému systému jste vzali za správný konec! Pochopili jste, o co nám všem jde - mít zdravý národ! Děkuji Vám proto za nasazení a odhodlání, se kterým se každé ráno probouzíte! Díky Vám bude tento národ a celá společnost lepší!