středa 12. září 2012

Krátký rozhovor s aktivistou NW Dortmund


Západní Německo: razie, zákazy a Antikriegstag. „Němečtí politici nejsou schopni diskuze o problémech (...) jako odpověď na naše argumenty přišla represe“, účtuje aktivista.

Jedno z nejvýznamnějších nacionalistických shromáždění v sousedním Německu – Antikriegstag, které podporují i čeští aktivisté, bylo minulý víkend zakázáno. Týden před touto represálií proběhly v Severním Porýní-Westfálsku desítky domovních prohlídek a tři pronárodní aktivistické organizace byly zakázány ústavním soudem.

Dle německé jurisdikce, pokud zakáže Spolkový ústavní soud v Karlsruhe nějakou organizaci, členové této organizace nemohou dále více spolupracovat. Pokud se sejdou na jednom místě více než dva členové zakázané organizace, je možno takové setkání právně klasifikovat jako trestný čin, konkrétně pokračování v trestné činnosti. Takové razie tedy dost možná eliminovaly většinu aktivit v západním Německu.

Jak vnímají represe aktivisté jsme se ptali aktivisty NW Dortmund.

Před více než týdnem byla vaše organizace NW Dortmund soudně zakázána. Mohl bys nám přiblížit důvod zákazu?
Zemský ministr vnitra Severního Porýní-Westfálska zakázal 23. srpna NW Dortmund. On a jeho ministrerstvo tvrdí, že politické aktivity této organizace byly v rozporu s ústavou a proto zakázali celou organizaci. Němečtí politici nejsou schopni diskuze o problémech, které sužují naší zemi, tudíž jako odpověď na naše argumenty přišla represe.

Podle různých zdrojů v Dortmundu mělo proběhnout okolo devadesáti domovních prohlídek, je to skutečně pravda? Jak domovní prohlídky probíhaly?
V Dortmundu jich bylo šedesát, ale ministerstvo vnitra zakázalo také Kameradschaft Hamm a Kameradschaft Aachener Land. Celkově v našem regionu proběhlo přes 130 domovních prohlídek. Policie zabavila počítače, mobilní telefony a různé dokumenty. Také uzavřela naše centra určené pro schůze a zabavila našemu členovi automobil. V případě, že je nějaká skupina zakázána, policie smí prohledat byty jejich členů a zabavit věci, které mají nějakou souvislost s touto skupinou. Ve skutečnosti ovšem policie nehledala pouze takové věci a zabavila vše, co si jen usmyslela. Účelem bylo zastavit naše budoucí politické aktivity v Dortmundu a dalších městech.

Byli někteří aktivisté uvězněni nebo obviněni?
Ne, zatím k ničemu takovému nedošlo. Zemská kriminální policie momentálně analyzuje včechny zabavené položky a dokumenty. Možná pak někoho obviní, ovšem to není primární smysl toho zákazu, to může být jen dodatečný následek.

Antikriegstag byl tento rok definitivně zakázán. Soudní zákazy této demonstrace ovšem přicházejí pravidelně. V čem je tento zákaz jiný?
V letech 2009 a 2010 byl Antikriegstag také soudně zakázán, ale nejvyšší německý soud (Spolkový ústavní soud v Karlsruhe), kam jsme se odvolali, vždy nakonec shromáždění povolil. Policejní prezident se pokoušel toto shromáždění proti globálním válkám zakázat, ale neuspěl. Tento rok bylo vše úplně jinak. NW Dortmund byl zakázán týden před tím, než mělo dojít ke shromážděním Antikriegstag. Policie poté řekla, že tato organizace je organizátorem shromáždění. Pokud by se domonstrace uskutečnila, jednalo by se o pokračování v trestné činnosti. Letos Spolkový ústavní soud v Karlsruhe poprvé nepovolil shromáždění tak, jak ho pravidelně povoloval v předchozích letech.