úterý 18. září 2012

Derek Holland - Politický voják (Eidos svazek I.)


 (...)

Právě tento proces rozkladu a úpadku vyvolal potřebu Nového člověka, Politického vojáka, ne méně, ale více naléhavou, nezbytnější, než kdy dřív. Pravda a Správné hodnoty nyní nejen mizí z dohledu, ale stávají se nesrozumitelnými stále většímu počtu našich lidí: jde o nevyhnutelný následek toho, že svět je nasáklý jedem liberalismu všeho druhu. Jestliže nepovstane Politický voják a neohlásí Pravdu, nepoukáže na Správné hodnoty, kdo to učiní? Jaká bude budoucnost našich rodin, našich národů, naší kultury?

Průměrný člověk konfrontovaný ze všech stran s nespravedlností a zneužíváním si pod nosem mumlá: „Co naděláte?“ Odpověď je strašlivě prostá: BOJUJTE, BOJUJTE a OPĚT BOJUJTE! Skoncujte s bezpáteřností a zbabělostí, která charakterizuje naší dobu. Rozviňte prapory Pravdy, Heroismu a Oběti. Staňte se Válečníky a Světci, díky nimž byla kdysi tato země hodna lásky a úcty. Žijte svůj život, aby i ostatní mohli žít a žijte jej velkolepě.

Zažehněte Svatou válku, která očistí naši duši, pročistí naši mysl a navždy vypudí z našeho středu zrádce a zbabělce! Bojujte s odvahou, s neústupným odhodláním a se šťastným srdcem až do Konečného Vítězství!

DEREK HOLLAND

Derek Holland - Politický voják ve formátu pdf možno stáhnout zde a zde.

Co je Eidos? 
Eidos je staré řecké slovo původně znamenající vzhled. Může být taktéž vyloženo jako morfé - tedy forma. Cílem Edice Eidos bude vyvolat určitý vzhled (slovo tak blízké vědění!) a formu. Je potřeba pochopit vzhled a formu jednotlivých historických epoch, stejně jako je dát myšlenkám a událostem dneška. Vyvolání myšlenek, které vzhled a forma zapustí, může být spouštěčem následných činů. Ty mohou vést k realizaci poměřených myšlenek, na jejichž konci se může značit skutečná forma optimální dnešní epoše. Neboť Prométheovský duch v nás se nezadržitelně objevuje v každém úseku dějin, kterým dává zcela nový ráz a směr, čímž se stává úhlavním nepřítelem modernity světa. Je to síla, založena na mentalitě, která čelí výzvám. Stejně tak je to vnitřní oheň obětování, kvůli němuž se vystavujeme tragickému osudu. Je to titánská povaha v nás. To je cílem Edice Eidos - chápat příčinu minulosti stejně jako současnosti a na nich projektovat budoucnost novou. Tento úkol leží „zde a nyní“. Mějme na paměti, že myšlení zůstává svobodným, i když je v menšině!