sobota 29. září 2012

8. ročník Svatováclavské manifestace - report


Na již tradiční Svatováclavskou manifestaci, která se letos konala  v Kralupech nad Vltavou, volí každý z nás jiný způsob dopravy. Většina aktivistů si vybírá vlak a tak je již od začátku celkem veselo. Hlavní skupina nacionalistů v počtu asi 50 lidí odjíždí z pražského hlavního nádraží. Čekání na vlak jí zkracuje tlupa asi 30 antifašistů, kteří se pod kamerovým systémem nezmůžou na nic jiného než jen na pokřikování a zmizení zpět do metra. Další velká skupina aktivistů odjíždí z Masarykova nádraží, kde vládne naprostý klid.Okolo 13 hodiny se kolem kralupského nádraží začínají scházet větší hloučky nacionalistů, kteří čekají na zahájení akce. Manifestace je zahájena krátce po 14 hodině, kdy je jako první pronesen projev, který upozorňuje na současný stav naší země, která je pouhou loutkou v rukách americko-sionistických zájmů. Dále je zdůrazněn odkaz Svatého Václava a volání po opravdové svobodě - ve formě organické (neznásilněné)  demokracie.


Po přednesení prvního projevu organizátoři začínají formovat dav do čtyřstupů. V čele průvodu jsou umístěny 3 transparenty a několik českých praporů. Za zpočátku trochu chabého skandování tematických hesel, které se s přibývajícími metry pochodu výrazně zlepšovalo, dorazil dav k mostu, pod kterým byla uspořádaná protiakce, která byla demagogicky nazvána Kralupy proti neonacismu.Poté co se průvod přemístil blíže k davu antifašistů, začal první menší konflikt, kdy z tábora alternativní mládeže, která všude na internetu proklamovala nenásilný a zábavný průběh proti-demonstrace, přilétla sprška jablek. Z jablek se arsenál antifašistů postupně začal měnit na menší dlažební kostky, kameny, lahve od piva, vína až k lidským výkalům zabaleným v igelitových pytlíkách. Nutno podotknout, že po vyčerpání zásob lidských výkalů, začaly létat i ničím nezabalená koňská lejna, které antifašisté bez bázně a hany nasbíraly do vlastních rukou, zanechaná po policejní jízdní kavalerii. Heslo "Proti fašismu všemi prostředky" dnes opravdu nabylo reálných podob.


Po menší přehazované, se průvod nacionalistů za přispění gumoléčby těžkooděnců v zadních řadách, kteří byly absolutně neorganizovaní s jejích kolegy v předních řadách, kteří naopak průvodu bránili v postupu v před, vydal do další části města. Mezi tím byl rozehnán dav antifašistů, kteří se stále snažili zasypat nacionalisty vším, co měli po ruce. Zde se musíme zmínit o zcela nesmyslném potlesku, některých jedinců z řad našeho průvodu, kteří fandili zásahu policie proti odpůrcům manifestace.  


Za vydatně lepšího skandování manifestace dorazila do cíle. Zde byl přednesen druhý a zároveň poslední projev dnešní manifestace, který byl zaměřen na palčivá sociální témata naší země, imperialistické cíle některých národů a poděkováním všem nacionalistům za jejich každodenní aktivismus. Na závěr proběhla ještě menší finanční sbírka mezi účastníky manifestace, která po sečtení celého obnosu předčila míru očekávání. Bylo vybráno celkem 6 388,- Kč. Vybrané peníze půjdou na pokrytí nákladů akce a další projekty Solidarity, kteří naši aktivisté každý měsíc uskutečňují. Po skončení akce byl dav nacionalistů veden v obklíčení těžkooděnců na místní nádraží. Kde velká část účastníku odjela směr Praha.


Celou akci můžeme hodnotit více než kladně. I někteří jedinci z řad zasahující policie při poslechu našich solidárních aktivit vyjádřili nemalé uznání a podporu v pokračování tohoto aktivismu. Počet účastníku nebyl nijak ohromující. Dle našich odhadů zhruba 200 - 250 odhodlaných jedinců, kteří ale kvantitu předčili svojí kvalitou. Po celou dobu byl průvod disciplinovaný a šel v jednom šiku. I skandování tematických hesel mělo kvalitní úroveň. Škoda jen, že nebylo více kvalitnějších transparentů a více českých praporů, které by akci dodaly lepší image. Organizace akce proběhla na dobré úrovni a i projevy, byly kvalitní. Jejich kvalitu bohužel sráželo horší ozvučení a místa, kde byly pronášeny. Na akci samozřejmě v závěru nechyběl i mediálně známý beerfighter a postrach všech pražských casin  - vedoucí pražské proti-extrémistické policie David Janda, který svojí nenápadnosti a vyhýbáním se objektivům neunikl oku žádného nacionalisty.  


Závěrem bychom chtě-li poděkovat všem zúčastněným a organizátorům akce za pěkně a smysluplně stráveném svátečním odpoledni. Nezapomeňte, odkaz našeho knížete Svatého Václava žije v každém z nás a žádní antifašisté, spolupracovníci Stb Goldflamové a jiní nám ho nikdy nevezmou!

„Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, nedej zahynouti nám ni budoucím.“